nieuws

DNB neemt uitbesteding door verzekeraars onder de loep

Branche 5865

DNB start een inventarisatie naar de uitbestedingen en de beheersing van het uitbestedingsrisico door verzekeraars. De toezichthouder hoopt met dit onderzoek onder meer te voorkomen dat er bovenmatige concentratie bij serviceproviders plaatsvindt. Deze vorm van uitbesteding maakt adequate risicobeheersing volgens DNB complex.

DNB neemt uitbesteding door verzekeraars onder de loep

Het onderzoek is pikant te noemen in het licht van de uitbesteding van het particuliere schadebedrijf van Delta Lloyd aan serviceprovider Voogd & Voogd sinds eind 2016. Deze manoeuvre was desalniettemin geen beletsel voor De Nederlandsche Bank om haar goedkeuring te verlenen aan de overname van Delta Lloyd door NN Group.

De toezichthouder constateert dat de uitbesteding van belangrijke of kritische bedrijfsactiviteiten in de financiële sector neemt toeneemt, waaronder ICT, pensioenadministraties, vermogensbeheer en andere belangrijke kritische bedrijfsprocessen. Ook constateert DNB een toenemende verplaatsing van activiteiten naar interne en externe cloudoplossingen.

Zorgen bij uitbesteding

Ze verwacht dat de trend zich doorzet gezien de technologische ontwikkelingen en de druk van kostenreducties bij verzekeraars en heeft daar zorgen bij: “Door de uitbesteding komen de uitbestede activiteiten en de mensen op afstand te staan van de verzekeraar. Dit maakt het realiseren van een adequate risicobeheersing complex. Een adequate risicobeheersing is echter essentieel.”

Beoogd effect

DNB wil met het onderzoek, hoofzakelijk uitgevoerd bij middelgrote en grote verzekeraars, meer inzicht te krijgen in de uitbestedingsgraad (inherent risico), de concentraties en de mate (volwassenheid) van de beheersing van de uitbestedingsrisico’s bij de verzekeraars zelf, haar uitvoerders en uitbestedingspartners (serviceproviders). De toezichthouder hoopt met dit onderzoek te bereiken dat verzekeraars de uitbestedingsrisico’s van belangrijke/kritische bedrijfsactiviteiten in voldoende mate gaan beheersen en dat er geen sprake is van bovenmatige concentraties op serviceproviders en/of landen waar de dienstverlening plaatsvindt.

Meldplicht uitbestedingen

DNB verwacht dat verzekeraars alle kritische uitbestedingen (waaronder cloud) bij DNB melden. In het onderzoek zal hierop worden getoetst. Eind 2017 moeten de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn.

Reageer op dit artikel