nieuws

DNB-dwangsom en bestuurlijke boete voor Aon Hewitt

Branche 1925

DNB-dwangsom en bestuurlijke boete voor Aon Hewitt

De Nederlandsche Bank heeft Aon Hewit Risk & Financial Management eind augustus een last onder dwangsom opgelegd. Het bedrijf had de halfjaarrapportage over de eerste helft van 2016 niet tijdig bij DNB ingediend. Omdat Aon Hewitt dat binnen de gestelde begunstigingstermijn van twee weken alsnog heeft gedaan, is de dwangsom verbeurd verklaard. Wel moest Aon Hewitt een bestuurlijke boete van €10.000 betalen.

Het niet tijdig indienen van de halfjaarrapportage is een overtreding van artikel 3:72 van de Wft. Het basisbedrag voor die overtreding is €500.000. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft DNB rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van Aon Hewitt.

Aon Hewitt heeft bij DNB aangegeven dat maatregelen te hebben genomen om herhaling te voorkomen. Het bedrijf heeft geen bezwaar tegen de dwangsom en de boete aangetekend.

Reageer op dit artikel