nieuws

AFM geen voorstander van herziening Wft

Branche 2419

AFM geen voorstander van herziening Wft

De Autoriteit Financiële Markten is geen voorstander van herziening van de Wft. De toezichthouder stelt dit in een reactie op de online consultatie die het ministerie van Financiën heeft uitgezet. Volgens de AFM zijn de kosten van zo’n herziening hoog en de baten twijfelachtig.

Minister Dijsselbloem (Financiën) startte eind vorig jaar de consultatie voor de mogelijke herziening van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Naar aanleiding van een advies van de Raad van State besloot Dijsselbloem te onderzoeken hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt. De aanname daarbij is dat de
wet door nationaal beleid en Europese regels te omvangrijk en complex is geworden.

Aanzienlijke kosten

De AFM komt in haar reactie op de consultatienota tot de conclusie dat het verstandig is om vooralsnog van een herziening van de Wft af te zien. “Een dergelijke herziening zal namelijk aanzienlijke kosten met zich mee brengen (denk aan de gedurende meerdere jaren benodigde wetgevingscapaciteit), terwijl het de vraag is of het probleem van de inzichtelijkheid van de financiële toezichtwetgeving hiermee afdoende kan worden opgelost. Ook bestaat het risico dat een ingrijpende herziening van de Wft andere noodzakelijke wetgevingstrajecten gericht op inhoudelijke aanpassing en verbetering van de Wft en de implementatie van Europese richtlijnen gaat verdringen.”

Verbeteringen opnieuw ter discussie

De AFM is verder van mening dat de Wft de afgelopen jaren inhoudelijk is verbeterd op het gebied van onder meer consumentenbescherming. “Een herziening van de Wft brengt het risico mogelijkerwijs met zich mee dat die verbeteringen opnieuw ter discussie worden gesteld, ook al is beleidsneutraliteit het uitgangspunt.”

Toegenomen complexiteit

De toezichthouder erkent de toegenomen complexiteit van Wft. “Het probleem van de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid van de Wft hangt naar de mening van de AFM kort gezegd samen met de grote hoeveelheid verschillende onderwerpen en activiteiten die thans door de Wft wordt gereguleerd. Er is dus niet specifiek één probleem waar de AFM tegenaan loopt.”

Inspanningen richten op lopende trajecten

Een grootschalige herziening is volgens de toezichthouder echter niet de oplossing. “De AFM begrijpt de problematiek ten aanzien van de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid van de Wft zoals die in het consultatiedocument staat beschreven, maar vindt niettemin – zoals ook in de inleiding uiteengezet – dat de kosten van een ingrijpende herziening niet opwegen tegen de baten daarvan en ziet bij voorkeur dat alle inspanningen gericht blijven op lopende (implementatie)trajecten.”

Reageer op dit artikel