nieuws

Achmea wordt kleiner en platter en zoekt een nieuw type leider

Branche 6404

Achmea wordt kleiner en platter en zoekt een nieuw type leider

Achmea wordt kleiner en platter. De verzekeraar streeft naar een zo wendbaar mogelijk personeelsbestand. Dat vereist anders denken: minder lagen, faciliterend leiderschap en dus ook minder hiërarchie. HR-directeur Elly Ploumen en RvB-lid Bianca Tetteroo vertellen erover in een interview met am:magazine.

Dat Achmea kleiner wordt, dat horen we al langer. In december 2016 werd weer een reorganisatie aangekondigd. Wat doet dat met medewerkers?
Ploumen: “Het is moeilijk om daar in heel algemene termen over te praten. Achmea kan niet anders dan zich voortdurend aanpassen aan de veranderende maatschappij. Wij zijn op weg om een digitale verzekeraar te worden. Dit wordt nooit meer een bedrijf waar je werkt met zekerheid tot aan je pensioen. De reorganisaties die we hebben zijn talrijk, dat is zo. Leidinggevenden moeten vooral duidelijk zijn naar hun medewerkers. En medewerkers moeten steeds werken aan hun eigen inzetbaarheid. Zo kunnen we een deel van de pijn oplossen. Maar het doet pijn, dat is zo.”
Tetteroo: “Innovatie brengt energie, maar kost banen, dat is het dubbele. Een chatrobot is prachtig, maar er verdwijnt werk. Wij hebben gelukkig de luxe om een deel van de mensen op te leiden, maar niet iedereen neemt tijdig de verantwoordelijkheid om nieuwe vaardigheden op te doen. Dat zie ik nu bij de inrichting van ons nieuwe pensioenbedrijf, dat wordt een digitaal bedrijf, maar niet iedereen sorteert daarop voor.”

Wat houdt ze dan tegen?
Tetteroo: “Dat vind ik een lastige vraag. Misschien gaan de veranderingen voor sommige werknemers te snel en vinden ze het lastig om continu om te moeten gaan met onzekerheid.”
Ploumen: “Niet iedereen pakt de kans om bij of om te scholen. Maar op een gegeven moment zijn de systemen waar je mee werkt uitgefaseerd en als je dan niet klaar bent voor iets anders, binnen of buiten Achmea, dan loop je achter de feiten aan.”

Wie wil al dat verzekeringspersoneel hebben?
Tetteroo, licht geërgerd: “Daar zitten heel gemotiveerde, gedreven, goeie mensen bij. Laten we alsjeblieft niet het beeld oproepen dat deze mensen nergens terecht kunnen. Ik ken bijvoorbeeld mensen die al heel lang het onderwijs of de zorg in willen en dat nu realiseren. Dat faciliteren we ook.”
Ploumen: “Er is geen eenduidige oplossing voor iedereen. Mensen scholen om, anderen worden zzp’er of gooien het roer om.”

En de gouden kooi, had dit verzekeringspersoneel het niet veel te goed?
Tetteroo: “Dat is toch al veel minder geworden, die fase hebben we echt wel gehad. Maar wie weet, misschien is de wereld buiten Achmea wel ontnuchterend, en misschien komen mensen dan wel sneller in beweging.”

Hoeveel mensen blijven er uiteindelijk over?
Ploumen: “Dat is niet te zeggen.”

Achmea Nederland telt nu 13.000 fte. Daarvan gaan er toch nog 2.000 weg?
Ploumen: “Die rekensom kun je maken. Maar wat ik bedoel te zeggen: we kunnen niet ontwerpen hoe het bedrijf er exact over vijf jaar uitziet. Dat kan in deze tijd niet meer.”
Tetteroo: “Werkgelegenheid is belangrijk, maar geen doel op zich. Als wij niet snel genoeg inspelen op de wensen van klanten en anderen wél, heeft straks niemand werk. De wereld is minder voorspelbaar. Zo hebben wij op dit moment een groot aantal innovaties lopen, we weten nog niet welke van die innovaties aanslaan en straks werk opleveren.”
Ploumen: “Je weet eigenlijk alleen dat je in de toekomst een wendbaar bedrijf moet zijn.”

Wat vraagt dat van leiders?
Ploumen: “Nieuwe leiders laten teams vooral samenwerken. Het is niet meer zo dat alles boven bedacht wordt en naar beneden wordt uitgelijnd. We zoeken een ander type leider.”
Tetteroo: “Een aantal leidinggevenden heeft daar moeite mee, omdat ze hiërarchisch sturen en gewend zijn om op basis van hiërarchie dingen voor elkaar te krijgen. Maar zo werken we niet meer. We hebben multidisciplinaire teams. Ik haal zelf ook mensen bij projecten die hiërarchisch aan een andere RvB-collega rapporteren of ik sla lagen over. Managers zijn dan soms bang dat ze geen zicht meer hebben. Multidisciplinair werken met mensen van buiten je eigen kolom, daar moeten sommigen nog aan wennen.”

Paardenstaarten en spijkerbroeken

Volgens Tetteroo is de change die Achmea doormaakt al duidelijk merkbaar. Ze bespeurt de verandering vooral bij Centraal Beheer, Interpolis, Zilveren Kruis en InShared. “Alles is veel visueler. Er hangen schermen met online chats, er staan groepjes mensen voor dagstartborden. De sfeer die er hangt is totaal anders dan vijf, zes jaar geleden. Het is nog geen Silicon Valley maar er werkt een ander type mensen met nieuwe vaardigheden. Je ziet paardenstaarten en spijkerbroeken, je treft techmensen en data-experts. Het is niet meer het traditionele beeld van mannen in pak en stropdas, die ga je daar steeds minder tegenkomen. Het geeft energie om daar rond te lopen.”

Het hele interview met Tetteroo en Ploumen staat in nummer 30 van am:magazine. Nabestellen? Klik hier

Reageer op dit artikel