nieuws

Meer bevoegdheden voor AFM en DNB

Branche 1797

Meer bevoegdheden voor AFM en DNB

DNB en AFM krijgen meer mogelijkheden om openbare waarschuwingen te geven, en om over met naam genoemde instellingen resultaten van toezichtsonderzoek bekend te maken en die resultaten te vergelijken. Ook kunnen de toezichthouders sneller hun reactie geven als instellingen zelf informatie over hun overtredingen naar buiten brengen. Daarnaast maakt het wetsvoorstel het mogelijk voor DNB om kerncijfers van banken te publiceren. Minister Dijsselbloem (Financiën) heeft deze wijzigingen voorgesteld naar aanleiding van de internetconsultatie van de Wet transparant toezicht financiële markten

Het ministerie van Financiën presenteerde gisteren het verslag van de internetconsultatie. Een groot aantal organisaties heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren. Op basis van de reacties is een aantal wijzigingen aangebracht aan het wetsvoorstel.

Verbeteren informatiepositie publiek
Minister Dijsselbloem wil met het wetsvoorstel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) meer mogelijkheden geven om informatie te verstrekken over het toezicht op individuele financiële instellingen. Transparanter toezicht verbetert de informatiepositie van het publiek en kan zo volgens Dijsselbloem het vertrouwen in de financiële sector en de toezichthouders versterken. “Meer inzicht in prestaties werkt bovendien disciplinerend en zal financiële instellingen stimuleren zo goed mogelijk voor de dag te komen’’, aldus Dijsselbloem.

Het wetsvoorstel is voor advies aan de Raad van State gestuurd.

Reageer op dit artikel