nieuws

Lakeman vraagt om ‘einde machtsmisbruik DNB’

Branche 1295

Lakeman vraagt om ‘einde machtsmisbruik DNB’

Pieter Lakeman, voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (Sobi), heeft minister Dijsselbloem (Financiën) een brief gestuurd met een oproep een einde te maken aan “machtsmisbruik door DNB bij het toetsen van bestuurders en commissarissen van pensioenfondsen en verzekeraars”.

De brief is ook verstuurd aan de vaste Kamercommissie voor Financiën. Volgens Lakeman misbruikt DNB het (her)toetsen om bedrijven zijn wil op te leggen. Er zou zelfs sprake zijn van “intimidatie en een angstcultuur”. Lakeman vraagt bestuurders die hiermee te maken hebben of hebben gehad, zich bij hem te melden. “Het (dreigen) met hertoetsen wordt misbruikt om kandidaten te dwingen het beleid van de onderneming te wijzigen in de door DNB gewenste zin. Daaronder valt ook de wens het beleggingsbeleid te bepalen en zelfs de wens om de onderneming aan door DNB gewenste kandidaten te verkopen”, zo schrijft Lakeman. Hij stelt dat DNB niet bevoegd is om besluiten over onteigening te nemen en dit tekort aan bevoegdheden met machtsmisbruik compenseert.

18 bestuurders afgetoetst

DNB geeft geen onderbouwing voor zijn handelen en bezwaar maken is niet mogelijk, aldus Lakeman. “DNB breekt de wettelijke bescherming van onder haar toezicht staande instellingen af.” Hij vreest voor de kwaliteit van beleidsbepalers in de Nederlandse financiële wereld. Misbruik van bevoegdheden en gezag door DNB is verboden, schrijft Lakeman. Hij haalt de Onderlinge van 1719 en Conservatrix aan: daar werden in korte tijd 18 bestuurders ‘afgetoetst’. De Sobi-voorzitter zet ook vraagtekens bij de sterke terugloop van het aantal pensioenfondsen. Dat is deze eeuw gekrompen van ruim 1000 tot ruim 200. Hij is ervan overtuigd dat in veel gevallen bestuurders en commissarissen bezwijken voor de druk van DNB. “Delta Lloyd legde zich echter níet neer bij een aftoetsing door DNB van haar CFO en stapte naar de rechter. Die bepaalde dat DNB door het voorschrijven van bepaalde beleggingen en dividendpolitiek ernstig buiten haar bevoegdheden was getreden.”

Druk op overnamekandidaat

Feitelijk bepaalt DNB wie een verzekeraar overneemt, aldus Lakeman. Hij illustreert dat aan de hand van de overname van Delta Lloyd: “Een Taiwanese verzekeraar die een hoger bod wilde uitbrengen dan het bod van € 5,40 van NN en bovendien extra garanties wilde geven, voelde zich na druk van DNB gedwongen terug te treden. Ook bij kleinere verzekeraars komt het voor dat DNB in feite de overnemende partij uitkiest door onmogelijke eisen aan andere partijen te stellen.”

Lakeman wil dat Dijsselbloem maatregelen treft waardoor DNB “niet langer (her)toetsingen misbruikt om er eigen beleidsvoornemens door te drukken”. Daarnaast moet de toezichthouder de wettelijke rechtsbescherming van onder toezicht staande instellingen ten volle respecteren en geen aanwijzingen meer geven op terreinen die buiten zijn bevoegdheid liggen.

Lakeman startte in 2014 met www.meldpuntdnb.nl, waar hij informatie verzamelt over de handelwijze van DNB. In 2015 publiceerde hij nog een rapport over de toetsingspraktijken.

Reageer op dit artikel