nieuws

NN met Delta Lloyd onaantastbaar in Schade en Leven

Branche 14974

NN met Delta Lloyd onaantastbaar in Schade en Leven

De nieuwe combinatie NN-Delta Lloyd wordt veruit het grootste Nederlandse verzekeringsconcern buiten zorgverzekeringen om. In Schade en Leven samen krijgt NN 26% van de markt in handen. In Leven is de overmacht nog groter: een derde van de markt voor levensverzekeringen kleurt oranje. 

Met de overname door NN Group komt er na 47 jaar een einde aan het zelfstandige bestaan van Delta Lloyd op de Nederlandse markt. De roots gaan echter nog veel verder terug: de Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen, opgericht in 1807, was de eerste voorloper. Die ging in 1967 samen met Amstleven verder als Delta en fuseerde in 1969 met schadeverzekeraar Nedlloyd tot Delta Lloyd.

In 1973 werd het concern onderdeel van het Britse Commercial Union, later Aviva. Op de Nederlandse markt groeide Delta Lloyd met name door het samengaan in 1999 met direct writer Nuts Ohra, die een aandelenbelang van 8% kreeg in het concern. Veel besproken stappen zijn daarnaast (in 2003) de joint venture ABN Amro Verzekeringen, die het alleenrecht kreeg op de verkoop van verzekeringsproducten via de ABN Amro-kantoren, en de overdracht van de zorgportefeuille aan CZ (in 2009).

Met Delta Lloyd krijgt NN ook een belang in de PPI BeFrank, een joint venture met BinckBank. Daarnaast is er nog een levensverzekeringstak in België: de enige resterende activiteit buiten de landsgrenzen. Het Belgische bankbedrijf is in 2015 verkocht aan Anbang; datzelfde jaar trok Delta Lloyd zich met de verkoop van de leventak aan Athene Holding terug uit Duitsland. Delta Lloyd was sinds 2009 beursgenoteerd; moeder Aviva deed toen afstand van 42% van de aandelen. In 2013 verkocht Aviva de resterende aandelen.

nndeltalloyd

Van jager tot prooi
Toen de volledige financiële wereld in 2008 beheerst werd door paniek, leek Delta Lloyd als een van de weinige bedrijven een stabiele factor. Waar de concurrentie hun kaspositie lieten versterken door staatssteun, zag Delta Lloyd van zo’n noodgreep af. Onder leiding van topman Niek Hoek droeg het bedrijf trots de titel ‘enige verzekeraar die zonder staatssteun de crisis doorkwam’.
Hoek zelf kwam er regelmatig op terug, zoals begin 2011: “Wat bedoeld was als een tijdelijke maatregel om de Nederlandse financiële sector te redden, is nu al het derde jaar in gegaan! Na drie jaar moeten bedrijven weer op hun eigen benen staan. Alleen dan komt er in de markt weer ruimte voor eerlijke concurrentie, marktwerking en innovatie.”
Delta Lloyd leek dan ook een voorname kandidaat om Reaal over te nemen, maar eind 2014 was de interesse over: autonome groei werd het devies. Wellicht was toen intern al duidelijk dat de solvabiliteit niet zo rotsvast was als eerder werd aangenomen. Al toonde Hoek zich halverwege dat jaar nog tevreden over de gang van zaken bij Delta Lloyd, waar hij dan nog een half jaar zou aanblijven als topman. Terwijl NN inzette op kostenreductie, vond Hoek dat zijn bedrijf daar al de grootste slag had gemaakt: “We liggen voor op een aantal concurrenten.”

Afbrokkelen
Maar dat was voor het rampjaar 2015, waarin de sterke posities van Delta Lloyd en Hoek langzaam maar zeker afbrokkelden. Hoek was het eerst aan de beurt: begin 2015 bleek dat toezichthouder DNB Hoek wilde gaan hertoetsen als bestuurder in verband met een commissariaat bij NIBC. Toen kwam naar voren dat DNB al eerder een hertoetsing had gepland en dat Hoek dat met zijn terugtreden bij Delta Lloyd had willen voorkomen. De basis van dat voornemen lag in een onderzoek naar handelen met voorkennis over de rekenrente in 2012. Dat kostte CFO Emiel Roozen al de kop.
Rekenen speelt ook een belangrijke rol bij de duikvlucht die het aandeel Delta Lloyd in 2015 doormaakte. De solvabiliteit van Delta Lloyd bleek halverwege het jaar een probleem te worden omdat die op een veel lager niveau stond dan eerder gedacht.

Rekenmodellen
Opmerkelijk is dat NN van DNB toestemming heeft om een ander, intern rekenmodel te gebruiken om de solvabiliteit te berekenen. Daarmee zouden de werkelijke risico’s beter kunnen worden gewaardeerd. Over het algemeen leidt zo’n intern model tot een hogere solvabiliteit. Delta Lloyd zag eerder af van zo’n intern model omdat het te ingewikkeld zou zijn.
Er moest dus meer geld komen en dat lukte afgelopen voorjaar met een claimemissie die niet zonder slag of stoot plaatsvond. Daarmee klom de solvabiliteit op tot 173% (al is dat percentage inmiddels weer gedaald). Die beter gevulde kas heeft Hoeks opvolger Hans van der Noordaa wellicht goed kunnen gebruiken in de onderhandelingen over de overname met zijn voormalige ING-collega Lard Friese.

Marktaandelen
In de Nederlandse verzekeringsmarkt komt de combinatie op basis van DNB-cijfers over 2015 met een aandeel van 10,7% op de vierde plaats, achter Achmea, VGZ en CZ. Laten we de ziektekostenverzekeringen buiten beschouwing, dan wordt NN inclusief Delta Lloyd veruit de grootste partij in schade- en levensverzekeringen met een marktaandeel van 26,2%. Nummer 2 Achmea volgt met 17% op ruime afstand.
Met name op de levenmarkt wordt de overmacht van NN groot: samen met Delta Lloyd beslaat het concern zo goed als een derde van de markt. Daarmee is NN ruim tweemaal zo groot als runner-up Aegon (16%). In schadeverzekeringen wordt de groep met 19,6% marktaandeel net niet de evenknie van koploper Achmea (21,1%).
Door de overname krijgt de door DNB zo gewenste consolidatieslag al stevig vorm. De ‘grote zes’ worden de grote vijf en hebben 62% van de schademarkt in handen. Daarbij moet worden aangetekend dat Aegon en Vivat in Schade maar bescheiden spelers zijn met beide nog geen 5% marktaandeel. De drie grootste concerns Achmea, NN en ASR beslaan daar dus meer dan de helft van de markt.
In Leven is de greep van de grote concerns overweldigend: daar zijn de vijf concerns goed voor 87,5% van de omzet. Daarachter is de versnippering groot: Dela is de eerstvolgende partij met een marktaandeel van 2,9%.

nndeltalloydaandelen

Samenvoegen
Of en hoe Delta Lloyd als zelfstandig onderdeel zal voortbestaan binnen de NN-groep is nog niet duidelijk. Om maximale synergie te bereiken zullen er achter de schermen ongetwijfeld activiteiten worden samengevoegd. Vakbonden voorzien het schrappen van 1.000 tot 2.000 arbeidsplaatsen.
Zeker is dat de focus op kostenreductie zal blijven liggen: in het schadebedrijf staan de resultaten onder druk, maar ook in Leven zijn maatregelen nodig. Delta Lloyd boekte vorig jaar een schamele nettowinst van € 107 mln in het levenbedrijf, waar € 1.675 mln brutopremie in omgaat. Het technisch resultaat was € 150 mln negatief. Zowel NN als Delta Lloyd keren veel meer uit dan er netto aan premies wordt verdiend: bij NN bedragen de uitkeringen voor eigen rekening zelfs 164% van de verdiende premie. Toch heeft de marktleider in Leven vorig jaar winst geboekt, niet in de laatste plaats doordat voor € 2 mld een beroep is gedaan op de voorzieningenpot.

Tot slot is het de vraag of het Delta Lloyd-blauw gemakkelijk in het oranje over te schilderen is. Past de vermeende Amsterdamse branie bij de Haagse, statige maar ook wat stoffige uitstraling die NN heeft? Al was het juist de jager van nu die in 2008 – via ING – aan het staatsinfuus werd gelegd en vorig jaar in de woekerpolisaffaire nog voor het Europese Hof van Justitie stond.

De consolidatie in de verzekeringsmarkt gaat voort. Maar daar zal – de teloorgang van overnamekampioen SNS Reaal nog in het achterhoofd – niet iedereen bij staan te juichen.

Reageer op dit artikel