nieuws

CFD wil Fred de Jong niet bij evaluatie provisieverbod

Branche 6287

CFD wil Fred de Jong niet bij evaluatie provisieverbod

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) wil dat de zelfstandig onderzoekers Fred de Jong en Peter Risseeuw geen rol gaan spelen bij de evaluatie van het provisieverbod. De CFD heeft bij het Ministerie van Financiën aangegeven beide onderzoekers te willen ‘wraken’ als mogelijke partijen bij de evaluatie. Begin volgend jaar wordt de onderzoeksopdracht uitgezet.

De CFD wijst in haar nieuwsbrief op de consultatie die het ministerie eerder dit jaar aan de branche voorlegde. “Eén van de centrale vragen hierin is: in hoeverre heeft de gewenste cultuurverandering in de financiële dienstverlening plaatsgevonden? Deze centrale vraag ligt in het verlengde van het al eerder door CFD zeer bekritiseerde SEO-rapport uit 2010, waarin het intermediair werd beschuldigd van misselling en kennisgebrek, zonder dat dit objectief meetbaar was. Toch is dit rapport de basis geweest voor het huidige provisieverbod en het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk.”

Gekend voorvechter van provisieloos werken
Peter Risseeuw was als toenmalig SEO-onderzoeker nauw betrokken bij het rapport. Fred de Jong is al jaren een gekend voorvechter van provisieloos werken door het intermediair. “Om niet in een soortgelijke strik als 2010 terecht te komen, heeft CFD bij Financiën, bezwaar gemaakt tegen de betrokkenheid van Peter Risseeuw en Fred de Jong”, aldus de commissie. “Dit omdat naar inzicht van CFD beide partijen vooringenomen zijn en hun onafhankelijkheid daardoor dubieus is.

Geen twijfel over onafhankelijkheid onderzoekers
“In het belang van de consument en zijn adviseur zal CFD de aanbesteding dan ook nauwlettend volgen omdat er geen enkele twijfel mag bestaan over de onafhankelijkheid van de bij deze evaluatie betrokken onderzoekers.”

Reageer op dit artikel