nieuws

Blik op 2017 (5). Edwin Herdink: ‘Kijken naar wat we als intermediair zelf kunnen doen’

Branche 6260

Blik op 2017 (5). Edwin Herdink: ‘Kijken naar wat we als intermediair zelf kunnen doen’

De Commissie Financiële Dienstverlening stelde in 2016 de vermeende strijdigheid van het provisieverbod met Europese wetgeving aan de kaak. Op verzoek van am: zet voorman Edwin Herdink zijn verlangens voor het nieuwe jaar op een rij.

Wat moeten we in 2017 als branche niet meer gaan doen?
“We moeten er als CFD en intermediair niet meer van uitgaan dat het Verbond van Verzekeraars het beste met ons voorheeft. We moeten ons veel meer bilateraal gaan verhouden tot onze eigen businesspartners, de individuele verzekeraars. Een overkoepelend orgaan als het Verbond biedt verzekeraars de ruimte om zich veilig achter te kunnen verschuilen terwijl verzekeraars individueel vaak hele andere belangen hebben.”

Wat moeten we in 2017 juist wel gaan doen?
“Veel meer op individuele basis kijken naar samenwerkingsovereenkomsten. Bijvoorbeeld op het vlak van beloning maar ook op andere onderdelen van de samenwerking. Dat kun je beter samen met je eigen zakenpartner regelen dan met een collectief. De wereldgeschiedenis toont dat ook aan. Gorbatsjov had als leider van de Sovjet-Unie geen mandaat om dingen te veranderen, Jeltsin had dat als leider van Rusland wel.”

Wat gaat de CFD in 2017 doen?
“We hebben een actieplan met twee belangrijke punten. In de eerste plaats gaan we dus individuele verzekeraars aanspreken op hun beleid. Daarnaast gaan we ons ook nadrukkelijk richten op de positionering van het intermediair. Veel adviseurs etaleren zich ronduit beroerd, bijvoorbeeld met knullige websites die nog uit de jaren 90 lijken te stammen. We moeten wat de digitalisering betreft veel minder kijken naar wat de aanbieders doen, maar juist naar wat we als intermediair zelf kunnen doen. Als je je digitale omgeving beter inricht, heb je meer tijd over om echt advies te geven.”

Wat wordt jullie inzet bij de evaluatie van het provisieverbod?
“Duidelijk is in ieder geval dat de toegang tot advies voor niet-actieven en bij producten als AOV en uitvaart beperkt is door het provisieverbod. Duidelijk is ook dat uurtje-factuurtje in dat opzicht geen oplossing is. Ik begrijp dat het provisieverbod voor complexe producten er gekomen is, om misselling tegen te gaan. Maar we moeten uitkijken dat de wal het schip niet keert. Een groot deel van de bevolking heeft advies nodig, dus moet er bij evaluatie gekeken worden hoe dat te bereiken. Wij zijn een voorstander van provisie 2.0, waarbij we het goede van provisie 1.0 behouden, maar deze straks gemaximeerd als keuzemogelijkheid aanbieden. Laat de klant bepalen hoe hij ons wil belonen. Daar willen wij op inzetten.”

Lees hier de andere bijdragen aan de blik op 2017

Reageer op dit artikel