nieuws

Wynaendts vreest Trump niet

Branche 224

Wynaendts vreest Trump niet

Aegon CEO Alex Wynaendts is vooralsnog niet bang voor eventuele negatieve gevolgen van de uitverkiezing van Donald Trump tot nieuwe president van de Verenigde Staten. Tegenover het Financieele Dagblad stelt Wynaendts dat de verrassende uitslag wel eens positief kan uitpakken voor verzekeraars. De Verenigde Staten is voor Aegon de belangrijkste markt, met name op het gebied van individuele regelingen.

Wynaendts houdt rekening met een stijging van de Amerikaanse rente als Trump zijn plannen to rebuild America waar gaat maken. “Grote plannen zoals voor infrastructuur gaan vaak gepaard met meer lenen, zeker in de eerste fase. Dus dan kun je verwachten dat het leidt tot een hogere rente. Dat is gunstig voor verzekeraars, maar ook voor spaarders.”

Vertraging voor wereldwijde standaarden
Wynaendts vermoedt dat een wereldwijde standaard voor verzekeringsbuffers waar toezichthouders nu aan werken nu vertraging zal oplopen aangezien Trump erg gericht lijkt op de thuismarkt.

Reageer op dit artikel