nieuws

Top 100 intermediair terug op niveau van voor de crisis

Branche 9510

Top 100 intermediair terug op niveau van voor de crisis

De grootste 100 intermediairbedrijven op het gebied van financiële dienstverlening hebben in 2015 hun omzet opnieuw licht vergroot. Zij zijn goed voor een omzet van ruim € 1,9 mld. Overnames zorgen voor stevige groei bij enkele onafhankelijke bedrijven; daarnaast zorgt de aantrekkende hypotheekmarkt voor extra inkomsten. Desondanks ziet de top 3 de omzet krimpen.

Dat blijkt uit de Top 100 Grootste Nederlandse Intermediairbedrijven, een lijst die elk jaar door am: wordt vervaardigd. De lijst is bijgesloten bij nummer 27 van am:magazine en valt vandaag op de mat. In deze special ook interviews met een dwarsdoorsnede van de top 100.

In totaal boeken de bedrijven in de lijst een omzet van € 1.928 mln: 1,3% meer dan in 2014. Daarmee is de top van adviserend en bemiddelend Nederland weer terug op het niveau van voor de crisis: ook in 2008 kwam de omzet van de grootste intermediairbedrijven boven de € 1,9 mld uit. De drie jaren erna daalden de inkomsten, om vervolgens weer gestaag te stijgen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat grote serviceproviders als Voogd & Voogd, VKG en Turien & Co pas sinds 2013 zijn opgenomen in de ranglijst. Laten we die buiten beschouwing, dan komt de omzet uit op zo’n € 1.850 mln. Dat is ongeveer net zo veel als in 2004.

Krimpende top
Marktleider Rabobank vermeldt in zijn jaarverslag alleen de inkomsten uit assurantieprovisies. Die zijn op zichzelf al ruim voldoende voor de koppositie, maar daarnaast boeken de lokale kantoren ook inkomsten uit hypotheekadvies en -bemiddeling. Daarover doet de bank geen uitspraken; het marktaandeel van Rabo in hypotheekverstrekking was in 2015 zo’n 15,5%, omgerekend ruim 40.000 hypotheken. Met een gemiddelde beloning van € 1.400 per hypotheek mag er bij het cijfer van Rabobank dus nog een kleine € 50 mln worden opgeteld (niet alle Rabo-hypotheken worden verstrekt via het eigen bankkanaal), al is deze rekensom volgens de bank te simpel. Ook met louter de met 3% gedaalde provisies -grotendeels afkomstig van huisverzekeraar Interpolis- houdt Rabobank stand, want bij Aon gaan de inkomsten eveneens omlaag. Daarin zijn behalve makelaarsactiviteiten ook HR-dienstverlening en outsourcing opgenomen.

De Meeùs Groep krimpt ook licht, al is dat volgens de Aegon-dochter te wijten aan een eenmalige toename in 2015 door de verkoop van een deel van de Belgische Meeùs-portefeuille. De volledige Unirobe Meeùs Groep is inclusief de nog apart opererende onderdelen Unirobe, IAK en Kröller met een omzet van € 175,9 mln overigens nog wel een stukje groter. Marsh is het vierde bedrijf met een omzet van (net) meer dan € 100 mln.

Rest top 10
Independer boekt opnieuw groei en is sinds 2011 bijna verdubbeld qua omzet. Eind van dat jaar nam Achmea een meerderheidsbelang in de Hilversumse pionier op het gebied van online bemiddelen en vergelijken. Daarmee slaat het een gaatje met de al enkele jaren krimpende NN-dochter Zicht en de bankbedrijven ABN Amro en ING, die allebei ongeveer gelijk blijven. ING wil zelf geen omzetgegevens leveren, maar zal op grond van de florerende hypotheekmarkt naar schatting nog altijd wel tot de top 10 behoren.

Die elitegroep wordt afgesloten door SAA, het grootste onafhankelijke intermediairbedrijf van ons land. Alle andere, grotere intermediairs zijn onderdeel van bank of verzekeraar, een investeringsmaatschappij of een internationaal concern.

Verdeling inkomsten
Van de ruim 90 kantoren die zelf hun inkomsten hebben opgegeven, hebben er 47 gehoor gegeven aan het verzoek de omzet onder te verdelen in provisie, fee en tekencommissie uit volmachtactiviteiten. Een positieve ontwikkeling, want vorig jaar waren dat er nog 35. Deze bedrijven zijn gezamenlijk goed voor € 420 mln omzet. Daarvan is 66% afkomstig uit provisies en 12% uit fee, oftewel rechtstreekse klantbeloning. Tekencommissies beslaan 20% van de inkomsten en 2% valt in de categorie kredietbemiddeling. Vergeleken met 2014 maakt directe beloning een gestage opmars, want toen was het aandeel fee nog 10%, al betrof het toen een kleinere groep die gezamenlijk € 296 mln omzet boekte.

Top 100 intermediairbedrijven naar omzet (in € mln)
Naam Plaats Omzet 2015 Omzet 2014 Verschil
1 Rabobank Utrecht 269 277 -2,90%
2 Aon Groep Nederland Rotterdam 239 243,2 -1,70%
3 Meeùs Groep Utrecht 114,9 116,5 -1,40%
4 Marsh Nederland Rotterdam 100,2 99,3 0,90%
5 IAK Verzekeringen Eindhoven 54,2 52 4,40%
6 Independer Hilversum 52,2 46 13,50%
7 Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs Den Bosch 44,2 45,4 -2,60%
8 ABN Amro Bank Amsterdam 42,5 42,4 0,20%
9 ING Bank Assurantiebedrijf Amsterdam 39 39,2 -0,50%
10 SAA Verzekeringen Rotterdam 38,3 35,5 7,80%
Reageer op dit artikel