nieuws

Ratinginstituut ziet steeds meer specialisatie onder advieskantoren

Branche 112

Ratinginstituut ziet steeds meer specialisatie onder advieskantoren

Nieuwkomers in de adviesmarkt beschikken over steeds minder AFM-vergunningen in vergelijking met bestaande kantoren. Dit blijkt uit de kwartaaluitgave Marktflitsen november van het Ratinginstituut Financiële Dienstverlening (RiFD). De nieuwkomers in branche specialiseren zich in toenemende mate.

Toetreders in 2016 hebben steeds minder AFM-vergunningen en specialiseren zich, bijvoorbeeld door zich te richten op de MKB-doelgroep of op pensioengebied. Van de nieuwkomers heeft 33% heeft 4 of minder deelvergunningen, terwijl dit bij de gehele markt 6% is. Opvallend is de geringe belangstelling bij nieuwkomers voor zorgverzekeringen (50% vraagt geen vergunning meer aan), zakelijk schade (44% vraagt geen vergunning meer aan) en pensioenen (94% vraagt geen vergunning meer aan).

Groeiende populariteit consumptief krediet
Naast de specialisatietrend onder nieuwkomers ziet het RiFD dat bestaande kantoren allround willen kunnen adviseren en daarom steeds vaker ook een vergunning aanvragen voor consumptief krediet, sparen en betalen.

Financiële gezondheid verbetert
Het percentage intermediairs met een verhoogd kredietrisico is tot 19,9% gedaald. Dit was 22,9% aan het begin van het jaar. Ongeveer 5% van deze intermediairs wordt door een sterke moeder gesteund in de vorm van een aansprakelijkheidsverklaring.

Liquiditeit bij 34% onvoldoende
Op basis van de solvabiliteits- en liquiditeitsnormen, zoals die nu ook in de nieuwe VSV (Volmacht Samenwerking Voorwaarden) worden genoemd, is het percentage kantoren dat niet voldoet nog wat hoger. In totaal 60% van de kantoren heeft een solvabiliteitspercentage van boven de 20%. Dus 40% voldoet niet aan de norm. 66% van de kantoren kan zijn kort lopende verplichtingen uit de kort lopende vorderingen betalen, maar 34% dus niet.

Reageer op dit artikel