nieuws

Nieuwe boekhoudregels dwingen verzekeraars tot veiliger beleggen, hogere premie of minder garanties

Branche 179

Nieuwe boekhoudregels dwingen verzekeraars tot veiliger beleggen, hogere premie of minder garanties

De nieuwe internationale boekhoudregels voor verzekeringscontracten zorgen voor volatielere bedrijfsresultaten. Om daarop in te spelen hebben verzekeraars drie opties: een minder risicovol beleggingsbeleid, hogere premies of minder garanties voor polishouders. Dat stelt Bas van de Pas, verantwoordelijk voor de verzekeringssector bij advies- en accountantsorganisatie PwC.

Van der Pas komt met zijn signalering naar aanleiding van de nieuwe PwC-publicatie over de komst van de nieuwe acccountingstandaard IFRS 17. Naar verwachting wordt de nieuwe standaard begin 2017 door de International Accounting Standards Board (IASB) bekendgemaakt en zal deze uiterlijk 2021 ingaan.

De impact op de financiële verslaggeving en bedrijfsvoering voor verzekeraars die onder IFRS rapporteren is volgens PwC aanzienlijk. Eén van de grootste veranderingen is dat er gekeken zal worden naar de marktwaarde van contracten. Van de Pas: “Een gevolg is dat het winstpatroon van verzekeraars flink zal veranderen en dat de winst en het eigen vermogen meer zal gaan bewegen. De vraag is: wat gaat dit doen met het vertrouwen in de sector? Begrijpen beleggers en polishouders de reden van de toegenomen volatiliteit, en dat het hier alleen maar gaat om een andere financiële weergave van dezelfde bedrijfsvoering?”

Producten met minder garantie
Volgens Van de Pas staan verzekeraars bij de voorbereiding op IFRS 17 voor fundamentele keuzes. “Indien verzekeraars willen dat hun eigen vermogen minder fluctueert, dan kan men voor een minder risicovolle beleggingsstrategie kiezen. Dat kan implicaties hebben voor de winst. Een alternatief kan zijn om producten te gaan verkopen met minder (langlopende) garanties, of om voor de garanties een hogere premie te vragen.”

Nog niet duidelijk is op welk niveau verzekeraars hun verplichtingen moeten gaan waarderen: op het niveau van één polis of een groep polissen. “Dat lijkt een academische kwestie, maar bepaalt in belangrijke mate hoe impactvol de implementatie van IFRS 17 zal zijn. Een polis-voor-polis benadering is data- en IT-technisch extreem tijdrovend en kostbaar. Dat is voor verzekeraars onwerkbaar. Te grote groepen bij elkaar is voor de IASB niet acceptabel, omdat dan onvoldoende inzicht gegeven wordt in wat de winstgevende en wat de verlieslatende polissen zijn. Er moet dus naar een middenweg worden gezocht.”

Reageer op dit artikel