nieuws

AFM wijst intermediair op plicht geactualiseerde DVD

Branche 140

AFM wijst intermediair op plicht geactualiseerde DVD

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gisteren de benchmark van de DVD-generator geüpdatet. Hierdoor moeten financiële dienstverleners mogelijk hun Dienstverleningsdocument (DVD) aanpassen. Ondertussen lijkt het draagvlak voor het DVD in de branche niet overal even groot meer.

Aanbieders, bemiddelaars en adviseurs zijn verplicht om een gestandaardiseerd Dienstverleningsdocument aan de consument te verstrekken voor producten die onder het provisieverbod vallen, zo stelt de AFM. “Uw DVD moet altijd actueel zijn. Dit is vastgelegd in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo). Uw DVD is niet meer actueel als uw dienstverleningsconcept wijzigt of als het aantal op de markt verkrijgbare producten (de benchmark) wijzigt.”

De aanwijzing van de AFM komt op het moment dat het draagvlak voor het DVD lijkt af te nemen. Eerder deze week stelde Edwin Herdink, voorman van de Commissie Financiële Dienstverlening, dat niemand iets doet met het document dat consumenten een beeld moet geven van de reikwijdte van de dienstverlening door de adviseur.

Benchmark aantal te vergelijken producten
In de DVD-generator moeten adviseurs onder meer aangeven hoeveel producten ze binnen een bepaalde productcategorie vergelijken. Het ingevulde aantal wordt in de DVD-generator afgezet tegen het totaal aantal in de markt verkrijgbare producten binnen de betreffende productcategorie.

Reageer op dit artikel