nieuws

WRR: ‘Verminder de spanning tussen samenleving en financiële sector’

Branche 1910

WRR: ‘Verminder de spanning tussen samenleving en financiële sector’

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat de samenleving zich te afhankelijk heeft gemaakt van de financiële sector. “Daardoor is de samenleving sterk onderhevig aan de wispelturigheid van financiële markten. Juist het sociaal-economisch beleid heeft bijgedragen aan een te grote financiële dominantie.” Dit staat in het rapport ‘Samenleving en financiële sector in evenwicht‘, dat de WRR woensdagmiddag aan minister Dijsselbloem heeft overhandigd.

De WRR stelt in het rapport strategieën voor om tot een productiever evenwicht te komen tussen samenleving en financiële sector. Naast het sociaal-economisch beleid wijst de WRR op de noodzaak om tot een effectiever beleid te komen dat is gericht op de robuustheid van het financieel systeem. “Het systeem moet hiermee economische ontwikkelingen ondersteunen en de weerbaarheid van de samenleving vergroten. Het huidige vertrouwen in de grote hoeveelheid gedetailleerde regels is niet gerechtvaardigd. Het verhoudt zich slecht met de gewenste robuustheid van de sector en de onzekerheden waar de financiële sector voor staat”, aldus de WRR.

Invloed
Sociaal-economische beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld de woningmarkt en het pensioenbeleid, hebben een grote invloed op de interactie tussen samenleving en financiële sector. “Het steeds belangrijker worden van financiële beslissingen, producten en de bijbehorende bewegingen op de financiële markten is van directe invloed op het huishoudboekje van burgers en de financiën van bedrijven en (semi-)overheden”, aldus het rapport.

Problemen
De WRR heeft geconcludeerd dat de veranderingen in de relaties tussen de financiële sector, de economie en de samenleving hebben geleid tot grote maatschappelijke problemen. “Het financieel systeem is hierbij eerder leidend dan volgend of faciliterend geworden en versterkt de kortzichtigheid in de economie en samenleving.” Dat vraagt volgens de onderzoekers om aangrijpingspunten in het beleid in de samenleving. “Daarom is een beleidsstrategie nodig die is gericht op het herstellen van de balans tussen de samenleving en de financiële sector. Dit vergt aandacht voor herijking van het sociaal-economisch beleid en de bijbehorende politieke keuzes en afwegingen. Alleen als zowel in het beleid als in de politiek stappen worden gezet, kan de financiële dienstverlening een productievere rol spelen.”

Reageer op dit artikel