nieuws

VVD wil rem op kostenstijgingen AFM en DNB

Branche 9855

VVD wil rem op kostenstijgingen AFM en DNB

De VVD-fractie in de Tweede Kamer verlangt van minister Dijsselbloem (Financiën) meer ambitie bij het in de hand houden van kostenstijgingen voor het toezicht door Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Ook is er volgens de liberalen meer transparantie nodig over de toerekening van toezichtkosten aan de verschillende branches. De VVD heeft hierover bij monde van Kamerlid Aukje de Vries aanvullende vragen gesteld aan de minister. 

De Vries stelt blij te zijn met de taakstelling van 7% (bezuinigingen) die de minister AFM en DNB heeft opgelegd bij de vaststelling van de kostenkaders voor de periode 2017 – 2020. Toch stelt ze er namens de VVD-fractie onder meer de volgende vragen bij:

  • “Allereerst waarom kan de taakstelling niet meer zijn dan 7%? Want met de flexibele schil en de nog door te voeren loon- en prijsbijstellingen blijven de toezichtkosten uiteindelijk toch nog doorstijgen. Wanneer gaan naar verwachting de toezichtkosten ‘onder de streep daadwerkelijk naar beneden? Wat kan de minister hierover toezeggen?”
  • “Hoeveel ruimte is er met dit kostenkader voor toezichthouders DNB en AFM nog om studies, onderzoek of ander werk te verrichten dat niets te maken heeft met de kerntaak?”
  • “Kan de minister een onderscheid maken van de wettelijke taken van DBN en de AFM, beleidsontwikkeling (die feitelijk bij het ministerie en/of de sector zelf thuis hoort) en andere taken inclusief de daarbij behorende kosten? Zo nee, waarom niet?”
  • “Is de minister bereid om meer inzicht te geven in en transparanter de toerekening van de toezichtkosten aan de verschillende branches en sectoren? Zo nee, waarom niet? Het is nu namelijk voor bijvoorbeeld de financieel adviseurs niet te volgen of het bedrag dat wordt toegerekend aan hun sector ook echt klopt.”
  • “In hoeverre is de verdeling over de verschillende bedrijven binnen de toezichtkosten van een branche of sector proportioneel in relatie tot de vaste bedragen en het degressieve verloop naarmate je een ‘groter’ bedrijf bent (ofwel als je groter bent, betaal je minder per medewerker of omzet)? Wanneer gaat daar naar gekeken worden?”
  • “In hoeverre is het toezicht van DNB en de AFM efficiënt? Wie kijkt hiernaar? Als er niet extern en/of onafhankelijk naar gekeken wordt, is de minister dan bereid om dit op korte termijn een keer te laten doen?”
  • “In hoeverre ziet de minister mogelijkheden om via meer afspraken voor zelfregulering de toezichtkosten in de toekomst verder te verlagen? Zo nee, waarom niet?”

Oordeel Raad van State over kosten Voedsel- en Warenautoriteit
Ook verwijst De Vries naar een recent oordeel van de Raad van State over het toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De Raad constateerde ten aanzien van de NVWA dat een deel van de toezichtkosten uit de algemene middelen moet worden betaald. De Vries: “Hier is bij de AFM en DNB geen sprake van. Welke gevolgen kan dit hebben?” Ook kunnen volgens de Raad kosten die geen rechtstreeks verband houden (met de kerntaak) niet in rekening worden gebracht. De Vries: “In hoeverre is dit het geval bij de AFM en DNB?”. Het Kamerlid vraag de minister of hij de Raad van State ook kan laten kijken naar de doorberekening van kosten door de financiële toezichthouders.

 

Reageer op dit artikel