nieuws

Verbond mist erkenning WRR voor provisieverbod

Branche 112

Verbond mist erkenning WRR voor provisieverbod

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) te weinig aandacht heeft voor de veranderingen in de branche van de afgelopen jaren. Dit stelt de brancheorganisatie in reactie op het eerder deze week verschenen rapport van de WRR over de financiële sector. Het Verbond mist in rapport onder meer erkenning voor het provisieverbod en de aangescherpte vakbekwaamheidseisen als nieuwe verworvenheden.

Woensdag presenteerde de WRR haar rapport ‘Samenleving en financiële sector in evenwicht aan minister Dijsselbloem (Financiën). De raad stelt onder meer in het rapport dat de samenleving zich te afhankelijk heeft gemaakt van de financiële sector. “Daardoor is de samenleving sterk onderhevig aan de wispelturigheid van financiële markten. Juist het sociaal-economisch beleid heeft bijgedragen aan een te grote financiële dominantie.” De raad doet aanbevelingen om deze afhankelijkheid te verminderen en tot een robuuster financieel systeem te komen.

Het Verbond ziet veel van de aanbevelingen van de WRR als een ondersteuning van de koers die de verzekeringssector al heeft ingezet. “Niet voor niets heeft het Verbond vorig jaar een middellange termijnvisie opgesteld met als thema `maatschappelijk en ondernemend’. Positief zijn ook het advies dat het toezicht op kleine instellingen in verhouding moet staan tot hun grootte en de aanbeveling om terughoudend te zijn met micromanagement.”

Provisieverbod majeure stap richting klantgericht advies
Het Verbond mist in het rapport wel de erkenning voor de veranderingen in de branche van de afgelopen jaren. “Sinds de financiële crisis hebben verzekeraars zeker niet stilgezeten. Zo doen zij mee aan initiatieven voor maatschappelijke investeringen en ondersteunen zij lessen over verzekeren in het basisonderwijs en op het mbo. Het provisieverbod voor complexe en impactvolle producten, een majeure stap om klantgericht advies te bevorderen, wordt slechts een keer genoemd in het rapport. De aangescherpte vakbekwaamheidseisen voor financiële adviseurs komen helemaal niet terug.”

Visie gericht op lange termijn
Ook het pleidooi van de WRR voor hogere financiële buffers doet volgens het Verbond geen recht aan geleverde inspanningen. “(…)de buffers die verzekeraars moeten aanhouden zijn de afgelopen jaren onder druk van toezichthouders en de economische realiteit al flink vergroot. De impact van Solvency II is groter dan de WRR. doet vermoeden. Hierdoor is de visie van verzekeraars per definitie op de lange termijn gericht, iets waar de WRR voor pleit.”

Reageer op dit artikel