nieuws

UWV: ‘Weinig arbeidsperspectief in financiële sector’

Branche 7038

UWV: ‘Weinig arbeidsperspectief in financiële sector’

Het UWV heeft vandaag het rapport ‘Kansrijk uit de WW’ gepresenteerd. Veel sectoren profiteren volgens de uitkeringsinstantie van de verbeterde conjunctuur, maar de financiële sector en delen van de zorgsector moeten dit jaar echter rekenen op een verdere krimp van de werkgelegenheid. “Met name in de financiële dienstverlening is het einde nog niet in zicht. Verschillende banken en verzekeraars hebben plannen om te reorganiseren met massaontslag als gevolg”, aldus het UWV in het onderzoek.

Het UWV concludeert dat werklozen uit de krimpsectoren, waaronder de financiële dienstverlening, niet altijd meer aan de slag zullen kunnen in de sector waar ze voorheen werkten. “Het rapport geeft inzicht in de kansen van werklozen in de WW om binnen een jaar weer werk te vinden. Het is van belang dat werklozen uit sectoren met weinig perspectief kansen benutten binnen de eigen sector of in andere sectoren.”

Minder werk financiële sector
Er komen volgens het UWV steeds meer werklozen aan het werk. Uit het onderzoek blijkt dat van alle personen die in 2012 de WW instroomden 60% binnen een jaar een nieuwe baan heeft. “In 2014 is dit percentage gestegen tot 65%. Maar de verschillen in werkhervatting zijn groot tussen sectoren. Van de werklozen uit de bouw, landbouw en de uitzendkrachten is meer dan 70% binnen een jaar weer aan de slag. Werklozen uit de financiële sector (38%) en het openbaar bestuur (46%) vinden veel minder vaak werk binnen die tijd.”

Zelfstandige
Relatief gezien bieden uitzendwerk, de landbouw, de horeca, het onderwijs en de overige zorg het meeste perspectief om binnen 1 jaar het werk te hervatten, zegt het UWV. “De financiële instellingen en de chemische industrie bieden het minste perspectief. Werklozen uit sommige krimpsectoren gaan dan vaak in andere sectoren werken. Slechts 15% van de werklozen uit de financiële dienstverlening keert weer terug in deze sector.” Ook meldt het UWV dat werklozen uit de financiële dienstverlening relatief vaak als zelfstandige aan de slag gaan.

Banenverlies is structureel
Het concludeert dat het banenverlies in de zorg en de financiële dienstverlening van meer structurele aard. Dit heeft volgens de uitkeringsinstantie onder andere te maken met de opkomst van dienstverlening via internet. “Steeds meer dienstverlening, zoals betalingen en afsluiten van verzekeringen, gaat via de websites”, zegt het UWV. “Het lokale kantorennet krimpt steeds verder. Veel banken hebben aangekondigd in de komende periode het personeelsbestand verder in te krimpen. Van nieuwe werkgelegenheid is nog weinig te merken. De omvang van nieuwe bedrijven, de zogenoemde FinTech start-ups, is nog klein. Deze bedrijven benutten met innovatieve technieken de mogelijkheden van internet, onder andere bij het online verkopen van verzekeringen.”

Werkhervatting vanuit de financiële dienstverlening
Voor de komende jaren verwacht het UWV dat vooral de financiële dienstverlening zal achterblijven op de arbeidsmarkt. “De werkgelegenheid in deze sector staat onder druk en neemt naar verwachting de komende jaren verder af. Bovendien hebben werklozen uit de financiële dienstverlening met een WW-uitkering moeite om een nieuwe baan te vinden. Het werkhervattingspercentage vanuit de financiële dienstverlening is de laagste van alle sectoren. Degenen die wel een baan vinden, stappen vaak over naar andere sectoren die meer perspectief bieden.”

Reageer op dit artikel