nieuws

Prijs doorslaggevend bij keuze verzekering

Branche 1460

Prijs doorslaggevend bij keuze verzekering

Prijs is voor 72% van de consumenten de doorslaggevende factor bij de keuze voor een verzekering. Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek de effecten van de zogeheten Verzekeringskaarten. Uit het onderzoek door Motivaction in opdracht van het Verbond van Verzekeraars blijkt ook dat slechts 39% van de ondervraagden vertrouwen heeft in de goede intenties van de verzekeraar.

De dekking is voor 58% van de consumenten een belangrijk argument om te kiezen voor een verzekering, nog voor de duidelijkheid van de voorwaarden (52%), zo blijkt uit het onderzoek. Aanzienlijk minder belang wordt gehecht aan klantenservice (13%) en de meningen en ervaringen van anderen (8%).

Verzekeraar favoriet loket
Het favoriete loket voor oriëntatie op een verzekering is de verzekeraar zelf (57%), een goede tweede optie is voor 55% de vergelijkingssite. Het intermediair wordt slechts door 18% genoemd als oriëntatiekanaal.

Vertrouwen in goede bedoelingen
Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is het nog altijd broze vertrouwen van consumenten in de goede bedoelingen van verzekeraar. 39% zeg er in meer of mindere mate vertrouwen in te hebben dat de verzekeraar het beste met hem of haar voor heeft. 29% heeft dat vertrouwen totaal niet en 30% weet het nog niet zo net.

8 of hoger voor Verzekeringskaart
Bij de oriëntatie geniet de Verzekeringskaart wel het vertrouwen van de consument. 50% van de ondervraagden heeft de kaart, waarop de belangrijkste kenmerken van de verzekering staan, een 8 of hoger. Gemiddeld scoren de kaarten een 7,3. Slechts 8% van de ondervraagden geeft de kaart een onvoldoende.

Reageer op dit artikel