nieuws

‘Personeelsbeleid financiële sector moet op de schop’

Branche 2138

‘Personeelsbeleid financiële sector moet op de schop’

Het personeelsbeleid van banken en verzekeraars moet volledig op de schop, zegt adviesorganisatie PwC, die een studie heeft gedaan naar hoe de financiële sector vanaf 2020 met personeel moet omgaan. De uitdagingen waar financiële dienstverleners voor staan, vereisen andere manieren om personeel aan te trekken, te motiveren en te organiseren.

Fintech, afnemende klantloyaliteit en tanende aantrekkingskracht op jongeren bedreigen de bestaande financiële instellingen, aldus PwC in het rapport ‘The power to perform’. “Tegen 2020 moeten rol en functie van HR en de samenstelling van het werknemersbestand compleet zijn herzien. Financiële instellingen moeten hierop zijn voorbereid als ze concurrerend willen blijven.”

Sociale waarden
Zes van de tien CEO’s van financiële instellingen is ervan overtuigd dat toptalent alleen wil werken bij bedrijven die dezelfde sociale waarden aanhangen als zijzelf. Dat is een probleem, aldus PwC, “want de financiële dienstverlening is de sector die het minste wordt vertrouwd. Jong talent stapt makkelijk over naar een bedrijf dat beter aansluit op de eigen normen en waarden, of vertrekt als de praktijk niet beantwoordt aan de verwachtingen.” Banken en verzekeraars moeten daarom kijken naar de manier waarop zij zich als merk presenteren aan potentiële werknemers en meer flexibiliteit bieden. Er moet een cultuur ontstaan van innovatie en samenwerking, waarbij moderne technologie voorhanden is.”

Flexibeler
Het personeelsbestand moet flexibeler worden ingericht zodat sneller op veranderingen kan worden ingespeeld. PwC illustreert de toenemende inzet van een flexibele schil aan de hand van een in Nederland gevestigde verzekeraar die vorig jaar € 75 mln besteedde aan het inhuren van externe medewerkers. Volgens het onderzoek vindt 40% van de werknemers dat traditionele banen in de toekomst niet meer bestaan en dat mensen op zichzelf een merk gaan vormen en hun vaardigheden gaan verhuren aan bedrijven die ze nodig hebben.
Een ander advies is dat banken en verzekeraars meer digitale middelen moeten inzetten om personeel te zoeken en te vinden. Bovendien zouden zij meer moeten inzetten op het breder ontwikkelen van personeel, zodat zij ook breder inzetbaar zijn.

Andere rol HR
PwC ziet een belangrijke rol voor de personeelsfunctionarissen: “HR moet zijn rol opeisen als strategische partner en een goede agenda opstellen voor personeelsbeleid, data-analyse oppakken als basis voor de juiste besluitvorming en werkzaamheden als werving en selectie afstoten om zich te kunnen concentreren op de belangrijkste personeelskwesties.”
Volgens PwC wordt leiderschap essentieel in personeelsbeleid. “Mensen volgen geen strategieën, ze volgen mensen.” Daarnaast wordt het belangrijk om maatwerk te leveren op het gebied van arbeidsvoorwaarden, waarbij voldoende opleidingsmogelijkheden worden geboden.

Reageer op dit artikel