nieuws

Online privacytest voor adviseurs

Branche 692

Online privacytest voor adviseurs

Bureau D&O heeft een gratis test gemaakt waarmee adviseurs hun kennis van de privacywetgeving kunnen toetsen. Aan de hand van tien vragen worden aspecten behandeld waarmee zij als financieel dienstverlener te maken kunnen krijgen.

Het gaat volgens D&O om alledaagse situaties bij een kantoor. Vragen zijn onder meer welke onderdelen van een identiteitsbewijs moeten worden afgeschermd bij het maken van een kopie en hoe een aanbieder van een online adviestool volgens de Wet bescherming persoonsgegevens moet worden gekwalificeerd. “We zijn tot het initiatief gekomen door het toenemende belang van privacy”, aldus Thomas Heuperman, jurist intermediaire distributie bij D&O. “Financieel dienstverleners komen in aanraking met veel gevoelige persoonsgegevens. De klant mag verwachten dat de adviseur zorg draagt voor voldoende waarborgen als het aankomt op de bescherming van die gegevens. De adviseur is daarnaast gebaat bij een goede reputatie met betrekking tot privacy. Klanten worden zich steeds meer bewust van de gevaren die schuilen in het delen van informatie.” Aan het eind van de test wordt de deelnemer gewezen op de te bestellen serie ‘Wbp in kleine stapjes’ die kantoren in 12 stappen helpt te voldoen aan de privacyregels.

Reageer op dit artikel