nieuws

Intermediair verkiest Stad Holland als beste

Branche 994

Intermediair verkiest Stad Holland als beste

Stad Holland Zorgverzekeraar is in het D & O Zorgonderzoek 2016 door financieel adviseurs verkozen als beste zorgverzekeraar. In het jaarlijkse onderzoek werden 12 intermediaire aanbieders van zorgverzekeringen op 20 aspecten van dienstverlening beoordeeld.

Stad Holland, het intermediaire zusterbedrijf van de Schiedamse zorgverzekeraar DSW, wordt positief beoordeeld voor haar acceptatiebeleid, afhandeling van declaraties en snelheid van het administratieve proces. Daarnaast waarderen de respondenten Stad Holland ook voor de kwaliteit van haar communicatie, het aanbod van een restitutiepolis en de ondersteuning van en contacten met financieel adviseurs.

Uit het onderzoek door bureau D & O kwamen ook de volgende trends naar voren:

  • Het overgrote deel van de financieel adviseurs (79%) is actief op het gebied van zorgverzekeringen.
  • Gemiddeld hebben deze adviseurs bij 15% van de particuliere huishoudens, die klant zijn bij hun kantoor, een of meer zorgverzekeringen afgesloten.
  • 48% van de respondenten ziet, ten opzichte van 1 januari 2015, een groei in de portefeuille zorgverzekeringen, bij 45 % is sprake van een stabilisatie en bij 7% een daling.
  • 67% van de respondenten verwacht een groei van de portefeuille zorgverzekeringen ten opzichte van de situatie per 1 januari 2016.
  • Opvallend is dat de verhouding restitutiepolis (83%) versus naturapolis (17 %) bij financieel adviseurs fors afwijkt van het landelijke gemiddelde. Een mogelijke verklaring hiervoor is volgens D & O dat financieel adviseurs gemiddeld genomen meer consumenten uit de hogere inkomensgroep bedienen.

Maatschappelijke ellende door budgetpolissen
Volgens Jurjen Oosterbaan, directeur van D & O, hebben financieel adviseurs een belangrijke meerwaarde voor consumenten op als het gaat om zorgverzekeringen. “Zorgverzekeringen zijn voor mensen belangrijk. De maatschappelijke ellende die de introductie van budgetpolissen voor individuele burgers met zich mee heeft gebracht toont aan dat zorgverzekeringen geen producten zijn die je even snel tijdens het reclameblok met een klik op de muis moet afsluiten”, aldus Oosterbaan. “Tussen de op de markt verkrijgbare zorgverzekeringen zijn relevante verschillen. Consumenten hebben echt iets om te kiezen! Die keuze kan maar beter goed geïnformeerd worden gemaakt.”

Reageer op dit artikel