nieuws

Hoe biedt u uw relatie de helpende hand bij een calamiteit ?

Branche 798

Hoe biedt u uw relatie de helpende hand bij een calamiteit ?

Wat is uw toegevoegde waarde als assurantie adviseur wanneer uw relatie te maken krijgt met een calamiteit?

Brand –  water –  lekkage – klimaat!

Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat. Dit betekent dat zij zowel gestandaardiseerde als op maat gemaakte oplossingen bieden op het gebied van schadeherstel na brand- en waterschade, het opsporen van lekkages en tijdelijke klimaatoplossingen. Zij doen dit voor diverse klantgroepen, van individuele huishoudens tot grote bedrijven.

Uw rol?

Het begint met het juiste advies aan uw relatie waaronder:

– preventieve maatregelen;

– risicomanagement;

– goede schadeverzekeringen en

– een calamiteitenprotocol.

Maar wat als zich dan toch een calamiteit voordoet?  Tot hoever reikt uw schaderegelingsbevoegdheid? Een schade wordt veelal gezien als het moment van de waarheid. Hoe kunt u op dat moment uw toegevoegde waarde laten zien?

U werkt bij de schadeafwikkeling samen met betrokken partijen waaronder gedupeerden, de verzekeraar, serviceprovider, schade-expert en het herstelbedrijf.  Is er wel dekking op de polis, zijn de verzekerde sommen wel voldoende en hoe ziet een eventueel hersteltraject eruit?  Allemaal vragen die beantwoord moeten worden.

Uw toegevoegde waarde?

De ervaring leert dat gedupeerden direct na een schade-evenement vaak aangedaan zijn, uiteraard afhankelijk van de aard en ernst van het evenement. Bovendien kunnen zij zich onzeker voelen over het vervolgtraject.

Voor u biedt het mogelijkheden om uw relaties te laten zien dat ze bij het aangaan van de verzekering een goede keuze hebben gemaakt. U kunt uw relatie in deze periode ontzorgen door het schadeproces duidelijk aan ze uit te leggen en mogelijkheden met betrekking tot herstel toe te lichten.

Polygon neemt u graag mee in de wereld van herstel na o.a. water- en brandschade en een lekkage. Welke technieken passen wij toe? Waarmee moet bij schade zoals wateroverlast rekening worden gehouden?

Tevens laten wij u door middel van een aantal demonstraties zien welke methoden er zijn met betrekking tot lekdetectie, droging en technische reconditionering. Kortom, een boeiende bijeenkomst die u gegarandeerd meer kennis en inzicht ten aanzien van calamiteiten oplevert!

Namens Polygon;  Anton van der Laan, Accountmanager Noord Oost Nederland.

Op woensdag 26 oktober 2016 bent u van harte welkom vanaf 17:00 uur aan de Narvikweg 14 in Groningen. De workshop duurt tot ca. 19:00 uur.

U kunt zich aanmelden via de website: www.efdnoord.nl

Wij zien u graag op 26 oktober !

Met vriendelijke groet,

 

Robin Drenth

Bestuurslid/Lezingencommissie EFD Noord

 

Reageer op dit artikel