nieuws

Fred de Jong: ‘Rol van tussenpersonen had meer aandacht verdiend in WRR-rapport’

Branche 3257

Fred de Jong: ‘Rol van tussenpersonen had meer aandacht verdiend in WRR-rapport’

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft in haar rapport ‘Samenleving en financiële sector in evenwicht’ een belangrijk element van de financiële sector grotendeels overgeslagen. Dat is de financieel adviesmarkt en in het bijzonder de tussenpersonen. Als de samenleving en de financiële sector in evenwicht moeten worden gebracht, is het raadzaam ook het distributiekanaal van circa 50% van alle verzekeringen en hypotheken daarbij te betrekken, zo schrijft Fred de Jong in een opiniestuk in het FD.

Er zijn volgens De Jong diverse studies die het verband aantonen tussen goed financieel advies en het welzijn en de welvaart in een samenleving. Als mensen en bedrijven met behulp van financieel advies beter grip hebben en houden op hun financiële situatie is het maatschappelijke belang gediend.

Strenge vakbekwaamheidseisen
Financieel advies wordt in Nederland in grote mate via zelfstandig financieel adviseurs (tussenpersonen) afgenomen. De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen om deze markt te verbeteren, zoals een provisieverbod op complexe producten, strengere vakbekwaamheidseisen, een generieke zorgplicht en ook de bankierseed. De kwaliteit is daardoor wel toegenomen, de echte ‘cowboys’ lijken te zijn verdwenen, schrijft De Jong.

Zorgen over onafhankelijkheid adviseurs
Hij vindt het overigens terecht dat de WRR zich zorgen maakt over de mate van onafhankelijkheid van financieel adviseurs. Juist in een samenleving waarin behoefte is aan meer vertrouwen in de financiële sector, mag je van een zichzelf onafhankelijk noemende financieel adviseur ook verwachten dat deze echt onafhankelijk is. De WRR benoemt deze elementen wel, maar geeft daar verder geen gevolg aan in zijn aanbevelingen, schrijft De Jong.

Onafhankelijke adviseurs beschermen
Zijn aanbeveling: “De overheid zou moeten overwegen om de term onafhankelijk financieel adviseur in enige mate te beschermen. In sommige Europese landen is provisie al geheel verboden voor adviseurs die onafhankelijk pretenderen te zijn.”

Ook zou de overheid, bijvoorbeeld door onafhankelijk financieel advies fiscaal aftrekbaar te maken of een onafhankelijkheidslabel te introduceren, de markt kunnen stimuleren om de onafhankelijkheid van adviseurs nadrukkelijker te positioneren, aldus De Jong.

Provisie is niet goed
Zoals al eerder op amweb beschreven door De Jong, zegt hij dat het voor tussenpersonen wel verstandig is om het provisiemodel tegen het licht te houden. “Provisie heeft per definitie een risico op belangenconflicten en levert terechte twijfels op over de mate van onafhankelijkheid. En provisie is bedrijfseconomisch niet duurzaam”.

Zegen als adviseur integraal adviseert
Hij concludeert: “Integraal en onafhankelijk financieel advies komt het dichtst in de buurt van het centraal stellen van het klantbelang. Voor de samenleving zou het een zegen zijn als financieel adviseurs meer integraal zouden adviseren, op een echt onafhankelijke manier, zonder afhankelijk te zijn van verzekeraars en banken voor de beloning”.

Hij zegt dat de AFM nader onderzoek zou moeten doen naar manieren om de financieel adviseurs te nudgen (in de goede richting te duwen, red.) in het benutten van hun onafhankelijkheid.

Reageer op dit artikel