nieuws

Feitelijk leider volmachtbedrijf zegde terecht direct op wegens ‘achterbakse zaak’

Branche 2147

Feitelijk leider volmachtbedrijf zegde terecht direct op wegens ‘achterbakse zaak’

Een beursmakelaar die het onmiddellijke vertrek van de feitelijk leider van haar volmachtbedrijf aanvocht bij de rechter, heeft nul op het rekest gekregen. De feitelijk leider zegde zijn arbeidsovereenkomst terecht op vindt het Gerechtshof Den Haag. Hij hoefde er niet mee akkoord te gaan dat de statutair directeur van de beursmakelaar achter zijn rug om polissen goedkeurde die hij eerder had geweigerd. Het Hof waardeert de ‘principiële houding’ van de feitelijk leider.

Het gaat in de zaak om een beursmakelaar in assurantiën die een feitelijk leider aantrekt om haar volmachtbedrijf te leiden. Hiervoor wordt de broer van de algemeen directeur (de beursmakelaar heeft een algemeen en een statutair directeur) aangetrokken. Er zijn volmachten van Delta Lloyd en De Europeesche.

Geen toezicht
In het kader van de onderhandelingen over de aanstelling van de feitelijk leider heeft de algemeen directeur geschreven: “Je wordt feitelijk leider van de volmacht en jij alleen beslist wat er in komt. Niemand anders. Daar wordt je ook op afgerekend. (…) Gezien jouw positie wordt er in principe geen toezicht uitgeoefend. Dat zou niet goed zijn.”

Volstrekt achterbakse zaak
Van 19 oktober 2011 tot en met 3 februari 2012 werkt de feitelijk leider in het bedrijf. Eind januari geeft hij aan dat hij er niet wil blijven. Hij zegt wel dat hij zijn opvolger nog zal inwerken. Maar op 3 februari 2012 schrijft hij: “Ik zeg per direct mijn samenwerking op. Ik zal maandag de volmachten en de AFM informeren. (…) Ik ben achter een volstrekt achterbakse zaak gekomen die mij tot deze stap heeft doen besluiten. Ik vermoed dat de gehele directie (van de beursmakelaar) hierachter zit. Dat (de statutair directeur) achter mijn rug om de prolongatie tekent is de druppel geweest. Zo kan en wil niet werken. Tenslotte, ik ben verantwoordelijk voor de volmacht en ook dus de polissen die er (incorrect) uitgaan.”

Aansprakelijk voor de schade
Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft Delta Lloyd de samenwerkingsovereenkomst met het bedrijf beëindigd. De beursmakelaar stelt vervolgens de feitelijk leider aansprakelijk voor de schade ten gevolge van zijn onmiddellijke opzegging. De rechtbank Rotterdam gaat daar niet in mee. De statutair directeur was zo zegt de rechtbank, niet intern bevoegd om de door de feitelijk leider geweigerde polissen te ondertekenen.

Geen dringende reden
Dan komt de zaak bij het Hof. De beursmakelaar stelt dat de feitelijk leider helemaal geen dringende reden had om op te zeggen. “Er is geen sprake van een dringende reden bestaande uit een belangenconflict tussen volmachtbedrijf en tussenpersoon. Een feitelijk leider is er juist om een dergelijk conflict te voorkomen.”

Het Hof ziet die dringende reden wél. “De feitelijk leider was verantwoordelijk voor de (juistheid van de) polissen (en het volmachtbedrijf). (…) Dat de statutair directeur vervolgens prolongatiepolissen, waarvan de feitelijk leider uitdrukkelijk had gezegd dat hij deze niet ging tekenen vanwege de fouten die erin zaten en dat deze niet “de deur uit mochten”, alsnog en buiten hem om ondertekent, billijkt naar het oordeel van het hof dat de feitelijk leider de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang opzegde.” Of in de polissen al dan niet echt fouten zaten, maakt hierbij geen verschil, zo stelt het Hof.

Zuiverheid van handelen
Het kon van de feitelijk leider niet worden gevergd nog langer als feitelijk leider aan te blijven, vindt het Hof. Hij heeft met recht een principiële houding ingenomen, “temeer nu hij opereert in een branche waarin zuiverheid van handelen en vertrouwen belangrijk zijn”. Dat de beursmakelaar door de ‘rauwelijkse opzegging’ in de problemen kwam en daardoor schade heeft geleden is tot slot een risico die zij zelf in het leven heeft geroepen door slechts één feitelijk leider aan te stellen.

Reageer op dit artikel