nieuws

Examentraining (51): Schade Particulier

Branche 3185

Examentraining (51): Schade Particulier

De Wft-examens doen al tijden flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 50 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Schade Particulier.

Casus
Michael (29) is een fanatieke sporter. Hij is klant van jouw kantoor en omdat hij een nazorgabonnement heeft afgesloten, is er nu een nazorggesprek gepland.

Michael heeft via jouw kantoor de volgende verzekeringen afgesloten:
– Ongevallenverzekering;
– Reisverzekering;
– Zorgverzekering.

Bergbeklimmen
Michael is gek op bergbeklimmen. Hij heeft de afgelopen drie jaar verschillende bergen beklommen en is voor zo’n sportieve vakantie vaak een week in het buitenland. Daarnaast heeft hij een blog waar hij mooie foto’s van zijn bergklimtochten deelt met zijn volgers.

Ongevallenverzekering
Michael heeft een ongevallenverzekering met een verzekerd bedrag van € 30.000 voor rubriek A en van € 70.000 voor rubriek B. Michael klust vaak aan zijn huis en is bang dat als hij tijdens het klussen een keer een ongeval krijgt, hij geen compensatie voor de geleden schade krijgt.

Ongeval
Wanneer Michael tijdens het klussen aan zijn huis van het trapje af valt, komt hij verkeerd op zijn linkerduim terecht en breekt deze volledig. In het ziekenhuis blijkt Michael zijn duim te hebben verbrijzeld. Dit heeft blijvend functieverlies van 75% tot gevolg.

Reisverzekering
Michael heeft een reisverzekering, inclusief medische kostendekking in Europa, zonder eigen risico.

Zorgverzekering
Michael heeft ook een zorgverzekering. Het betreft een naturapolis met een vrijwillig verhoogd eigen risico van € 500. Daarnaast is aanvullend fysiotherapie (negen behandelingen) verzekerd. Zorgkosten binnen Europa zijn gedekt op de aanvullende ziektekostenverzekering tot tweemaal de kostprijs die in Nederland geldt voor dezelfde behandeling.

De zorgkosten met betrekking tot het ongeluk van Michael zijn:
– Consult huisarts à € 100;
– Ziekenhuisbehandeling à € 700;
– Drie fysiotherapiebehandelingen à € 40 per behandeling.

Er is eerder nog geen gebruik gemaakt van zorgkosten. De fysiotherapiebehandelingen komen niet voor op de chronische lijst.

Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen
Zowel de reis- als zorgverzekeraar zijn deelnemers aan het Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen.

Bijlage bij de casus:
Voorwaarden ongevallenverzekering.

Vraag 1
Wat zijn de meest relevante vragen die je Michael nog moet stellen om een juiste inventarisatie met betrekking tot het bergbeklimmen op te stellen?

Let op: twee antwoorden zijn juist.

a) Maakt u de tochten binnen Europa of ook buiten Europa?
b) Zijn de tochten ook geschikt voor ongeoefende personen?
c) Maakt u de tochten alleen of samen met iemand?
d) Betreft het bergbeklimmen een gevaarlijke sport?

Toetsterm:
2a.1 Gestructureerd interviewen.

Vraag 2
Michael geeft aan de ongevallenverzekeraar door dat hij een ongeval heeft gehad en geeft daarbij aan dat zijn arts een functieverlies van 75% heeft vastgesteld. Michael krijgt na zijn mededeling een verzoek van zijn verzekeraar. Hij wordt verzocht om onderzocht te worden door een medisch specialist. Michael is het daar niet mee eens, hij heeft immers al doorgegeven wat het functieverlies is.

Wat is de meest professionele en inhoudelijk juiste reactie van de adviseur?
a) Ik snap dat dit u overvalt, maar u bent verplicht mee te werken. Als u niet meewerkt, kan dit gevolgen hebben voor de uitkering.
b) Er zal vast iets fout gegaan zijn met betrekking tot de mededeling aan de verzekeraar. Ik neem direct contact op met de verzekeraar.
c) De verzekeraar mag geen onderzoek laten doen naar het functieverlies van de duim. Ik zal de verzekeraar meteen bellen om dit recht te zetten en er een melding van maken.

Toetsterm:
1h.13 De kandidaat kan omschrijven wat de rechten en de plichten van een verzekerde en verzekeraar zijn bij schade.

Vraag 3
Wat is de hoogte van de uitkering uit de ongevallenverzekering voor Michael? Ga uit van een functieverlies van 75%.
Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in. Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.

Antwoord:
€ …

Toetsterm:
2g.2 De juistheid van het standpunt van de verzekeraar beoordelen en de mogelijke hoogte en samenstelling van de schadevergoeding berekenen.

Vraag 4
Een maand later ontvangt Michael de rekening van de zorgverzekeraar voor de gemaakte zorgkosten. Welk bedrag komt voor rekening van Michael? Ga uit van een verplicht eigen risico van € 400.
Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in. Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.

Antwoord:
€ …

Toetsterm:
2g.8 Aantonen op welke wijze de vergoeding van een zorgverzekering plaatsvindt.

Vraag 5
Michael is benieuwd welke verzekeraar hij als eerst moet aanspreken voor zorgkosten als deze gemaakt worden in het buitenland. De zorgverzekeraar of de reisverzekeraar?

Wat is de meest professionele en juiste reactie van de adviseur?
a) Je moet de zorgverzekeraar aanspreken, omdat de zorgkosten in het buitenland niet worden gedekt door een reisverzekering.
b) Je moet de reisverzekeraar aanspreken, omdat de meest specifieke verzekering voor een bepaalde dekking aangesproken moet worden.
c) Je kunt beide verzekeraars als eerste aanspreken. Echter adviseer ik je de reisverzekeraar als eerste aan te spreken, omdat daar een lager eigen risico van toepassing is. Het kan zijn dat de zorgverzekeraar niet de volledige factuur vergoedt.
d) Het maakt niet uit welke verzekeraar je als eerste aanspreekt. Zij bieden ieder dezelfde dekking en keren dus hetzelfde uit. Dit gaat de betreffende verzekeraar voor een evenredig deel verhalen op de andere verzekeraar.

Toetsterm:
1h.31 De kandidaat kan uitleggen op welke wijze de reisverzekering aansluit op de zorgverzekering of (aanvullende) ziektekostenverzekering.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel