nieuws

Europese verzekeraars op de bres voor provisie

Branche 2652

Europese verzekeraars op de bres voor provisie

Insurance Europe, het samenwerkingsverband van Europese verzekeraars, heeft in reactie op een consultatiedocument van de EU-toezichthouder Eiopa een pleidooi gehouden voor het behoud van provisie als beloningsvorm. De toezichthouder stuurt naar te smaak van Insurance Europe te veel aan op een provisieverbod.

Deze week liep de consultatietermijn af met betrekking tot het voorstel dat Eiopa had gedaan voor zogeheten ‘delegated acts’ die als nadere invulling moeten gaan dienen voor de komende nieuwe EU-richtlijn voor verzekeringsdistributie: de Insurance Distribution Directive (IDD). Insurance Europe stelt in zijn reactie dat de invulling wel in overeenstemming moet zijn met de tekst van de IDD. En dat is op beloningsgebied niet het geval, aldus de verzekeraars. Zo zou Eiopa provisie te veel neerzetten als bedreiging voor onafhankelijk advies. “Beloning op provisiebasis moet niet op zichzelf als belangenverstrengeling worden gezien”, aldus Insurance Europe. “Er is geen overkoepelend provisieverbod opgenomen in de IDD. In plaats daarvan is ervoor gekozen zo’n verbod een optie te laten zijn voor lidstaten. Eiopa moet daarom de introductie van regels vermijden die aanleiding kunnen geven voor een provisieverbod. Door een lijst op te stellen van beloningen die worden beschouwd als mogelijk schadelijk voor de advieskwaliteit, ondermijnt Eiopa feitelijk de tekst van de richtlijn.”

Doelgroepen
Andere punten waarop Eiopa de grenzen van de IDD overschrijdt, zijn volgens Insurance Europe het verbod aan verzekeraars om producten te verkopen aan consumenten die buiten de doelgroep vallen. “Consumenten moeten vrij zijn om verzekeringsproducten te kopen die aan hun behoeften voldoen, ook al valt een klant buiten de vooraf vastgestelde doelgroep.” Ook een voorstel van Eiopa om vooraf te definiëren welke consumenten niet binnen de doelgroep van een product vallen, wordt door de verzekeraars naar de prullenmand verwezen. “Heel moeilijk uitvoerbaar.”

Reageer op dit artikel