nieuws

Consument ziet meerwaarde verzekeringskaarten

Branche 1483

Consument ziet meerwaarde verzekeringskaarten

De digitale Verzekeringskaart, die vorig jaar op initiatief van het Verbond van Verzekeraars is ingevoerd, geeft consumenten duidelijkheid en maakt het makkelijker om verzekeringen te vergelijken. Dat concludeert onderzoeksbureau Motivaction na een onderzoek in opdracht van datzelfde Verbond. Consumenten zien de kaarten meer als vervanging van dan als aanvulling op polisvoorwaarden: zij zouden graag meer informatie zien.

Voor het onderzoek werden 1.322 consumenten bevraagd die zelfstandig verzekeringen sluiten. Van deze groep zegt 76% de verzekeringen helemaal zelf te regelen; een op de vier schakelt alsnog een adviseur in voordat de polis wordt aangeschaft. “De verzekeringskaart komt tegemoet aan het probleem dat de consument het vergelijken van verzekeringen momenteel als onoverzichtelijk en tijdrovend ervaart. De korte en duidelijke samenvatting van een verzekering op de verzekeringskaart schept helderheid en stelt de consument in staat om verzekeringen eenvoudig met elkaar te vergelijken en een eerste selectie te maken. Na de eerste selectie op basis van de informatie op de verzekeringskaart is het een logische vervolgstap op de websites van de betreffende verzekeringsmaatschappijen meer gedetailleerde informatie over de verzekering te bekijken.” Het gebruik van icoontjes in combinatie met korte teksten werkt volgens Motivaction goed.

Vooral voor actieve consument
De kaart helpt niet specifiek om ongeïnteresseerden over de streep te trekken, aldus de onderzoekers: “De verzekeringskaart biedt vooral meerwaarde aan de consument die bereid is tijd en energie te steken in het vergelijken van verzekeringen. Niet alleen de informatiewaarde en het gemak dat de verzekeringskaart biedt, worden hoger ingeschat. De informatie op de verzekeringskaart wordt door deze groep ook beter begrepen dan door consumenten die niet of nauwelijks tijd besteden aan het vergelijken van verzekeringen alvorens deze aan te schaffen.”

Helder, maar niet volledig
Niet elke verzekeraar slaagt erin om de informatie even helder over het voetlicht te krijgen, concludeert Motivaction. “Een van de kaarten scoort hierdoor bij de testvragen (waarschijnlijk) slechter dan de bestaande polisvoorwaarden. Het belang van helder en begrijpelijk taalgebruik op de verzekeringskaart wordt hiermee onderstreept.” Over het algemeen is het taalgebruik helder, maar de informatie is niet volledig: “Immers, op de verzekeringskaart wordt de belangrijkste productinformatie weergegeven, niet de volledige informatie. Dit leidt in een aantal gevallen tot onbegrip en/of teleurstelling. Van belang is de verwijzing naar de volledige polisvoorwaarden zichtbaarder te plaatsen, bijvoorbeeld bovenaan de Verzekeringskaart.” Die voorwaarden worden overigens nog steeds als onleesbaar ervaren, wat ervoor zorgt dat de meeste mensen ze niet of niet volledig lezen: 90% heeft het gevoel niet volledig van de voorwaarden op de hoogte te zijn.

Of de Verzekeringskaart nu helpt of niet, een polis sluiten blijft voor de consument een zware bevalling: het kost veel tijd en het is saai. Opluchting overheerst bij de meeste respondenten. “Het is niet ingewikkeld. Alles wat je wilt weten, kun je vinden. Het is alleen heel veel werk.”

Reageer op dit artikel