nieuws

CDFD zendt advies Wft Ontwikkelingen naar Dijsselbloem

Branche 6309

CDFD zendt advies Wft Ontwikkelingen naar Dijsselbloem

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft het advies voor de Ontwikkelingen 2017 verzonden aan het ministerie van Financiën. Ontwikkelingen die deze zomer door de markt zijn aangedragen en de reacties op de daarna gehouden consultatieronde zijn door het College gewogen en waar nodig verwerkt.

De aangedragen  ontwikkelingen zijn hoofdzakelijk afkomstig van de opleidingsbedrijven. Vooruitlopend op de publicatie van het advies gaf de CDFD al aan teleurgesteld te zijn over de inbreng van  het aantal onderwerpen door de branche zelf, iets wat weer tot een woedende reactie van vrijwel  alle  brancheorganisaties leidde. Het  college heeft op voorhand een groot deel van de voorstellen van de opleiders en andere branchepartijen opgenomen in haar advies aan minister Dijsselbloem of gemotiveerd afgewezen.

Ontwikkelingen worden, na het besluit van de minister van Financiën, vanaf 1 april 2017 opgenomen in de initiële en PE-examens.

Reageer op dit artikel