nieuws

Brandverzekering: het opslaan van softdrugs in een woning is een risicowijziging

Branche 1489

Brandverzekering: het opslaan van softdrugs in een woning is een risicowijziging

Wanneer een verzekering is afgesloten voor een woonhuis en het gebruik van het woonhuis verandert, kan dit een wijziging van het verzekerde risico opleveren. De verzekeraar wil dan ook graag van wijzigingen op de hoogte worden gehouden en legt dit doorgaans vast in haar verzekeringsvoorwaarden. Maar welke wijzigingen moet je melden?

Wat gebeurt er wanneer je dat niet doet? In de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 28 september 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:11709) worden deze vragen beantwoord voor een woning waarin softdrugs werden opgeslagen.

De feiten
Verzekerde (een man) heeft voor zijn woning met schuur een opstalverzekering afgesloten. De man is tevens eigenaar van drie coffeeshops. Op enig moment doet de politie een inval in de woning en ontdekt daar een hennepkwekerij. Deze wordt in beslag genomen. Drie maanden later branden de woning en schuur af. De man doet een beroep op zijn verzekering.

De verzekeraar stuurt een expert die de brandresten onderzoekt. Tussen de brandresten bevinden zich benodigdheden voor een hennepkwekerij. De expert kan echter niet vaststellen dat er (direct) voorafgaand aan de brand hennep werd gekweekt in de woning. Met andere woorden: de expert kan niet vaststellen dat de brand is ontstaan door hennepkweek.

Standpunt verzekeraar
De verzekeraar weigert vervolgens de schade te vergoeden en zegt de verzekering op. Dit omdat de man had moeten melden dat hij hennep heeft gekweekt in de woning. Hennepkweek zorgt namelijk voor een verhoogd risico (want kans op brand, inbraak, represailles, ripdeals etcetera). Als de verzekeraar had geweten van de teelt, dan zou zij de verzekering niet hebben voortgezet. Ook registreert de verzekeraar de man in haar eigen interne incidentenregister en in het externe verwijzingsregister van Stichting CIS. De man daagt de verzekeraar voor de rechter.

Vernietiging polisvoorwaarden
De meldingsplicht en de consequenties van schending hiervan staan opgenomen in de polisvoorwaarden die horen bij de opstalverzekering. De man probeert dan ook eerst in de procedure deze voorwaarden te vernietigen. Hij stelt daarom dat hij ze nooit heeft gekregen van de verzekeraar. De verzekeraar betwist dat.

De rechtbank geeft de man geen gelijk. Volgens de rechter is van belang dat de man heeft aangegeven dat hij wist dat bij verzekeringsovereenkomsten standaard algemene voorwaarden van toepassing zijn. Ook maakte hij bij het afsluiten van de verzekering gebruik van assurantie makelaars die hier ook mee bekend zijn. Daarom heeft de man onvoldoende onderbouwd dat hij de voorwaarden nooit heeft ontvangen. De voorwaarden zijn van toepassing.

Schending meldingsplicht en risicowijziging
De rechtbank onderzoekt dan of de verzekeraar terecht een beroep heeft gedaan op schending van de meldingsplicht. De man heeft aangegeven de verzekeraar altijd al wist dat hij coffeeshophouder was. Daarom moest de verzekeraar er rekening mee houden dat hij ook voorraad in zijn huis zou opslaan. Ook ontkent de man dat het opslaan van voorraad in een woning zorgt voor risicowijziging. Het huis werd namelijk nog steeds gebruikt als woonhuis. Omdat het risico niet is gewijzigd, hoefde hij ook niet te melden dat er softdrugs werd opgeslagen.

Ook op dit punt geeft de rechtbank de man geen gelijk. Volgens de rechtbank had de verzekeraar (die ontkent dat zij wist dat de man coffeeshophouder was) er geen rekening mee hoeven te houden dat drugs in huis zou worden opgeslagen. Dit is namelijk geen ‘feit van algemene bekendheid’, ook niet wanneer de verzekeraar ermee bekend zou zijn geweest dat de man coffeeshops had. De man had bovendien aangegeven dat hij de drugs ook op andere plaatsen dan het huis opsloeg. Verder is door het opslaan van de softdrug wel degelijk een risicowijziging opgetreden. De verzekerde hoedanigheid is niet meer alleen een woonhuis, maar ook deels bedrijfspand. Dat laatste is niet verzekerd onder de polis.

Gevolgen van de schending
De rechtbank acht het aannemelijk dat de verzekeraar – als die had geweten van de opslag van softdrugs – de verzekering niet zou hebben voortgezet. Bij de afweging om een verzekering af te sluiten of voort te zetten, speelt namelijk naast het gebruiksrisico ook het moreel risico. Aannemelijk is dat verzekeraars niet geassocieerd willen worden met drug gerelateerde activiteiten. Daarom mocht de verzekeraar de dekking weigeren en de verzekering beëindigen.

De rechtbank beoordeelt tot slot ook of opname in de fraude registers toegestaan is. Dit is immers aan strenge regels gebonden, zoals ik in een eerder artikel op deze pagina aangaf. Omdat de opslag strafrechtelijk verwijtbaar was oordeelt de rechtbank – na een belangenafweging – dat opname in de registers wel is toegestaan. Dat de man voor de opslag strafrechtelijk is vervolgd maar geen straf of maatregel opgelegd heeft gekregen, maakt dit niet anders.

De verzekerde trekt hier dan ook op alle punten aan het kortste eind: de verzekering is opgezegd, de verzekeringspenningen krijgt hij niet en hij staat in de fraude-registers geregistreerd.

Auteur: Maud van Lent

Reageer op dit artikel