nieuws

Brancheorganisaties woest op CDFD

Branche 6450

Brancheorganisaties woest op CDFD

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD zijn verbijsterd over de berichtgeving van het stafbureau van de Commissie Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) dat zij meer betrokkenheid van de branche had gewenst. In een interview met vakblad VVP stelt het stafbureau teleurgesteld  te zijn over de betrokkenheid van het intermediair bij de PE-examens. De brancheorganisaties zeggen zich nu genoodzaakt te voelen rechtstreeks te overleggen met de minister van Financiën over verbeteringen aan het PE-syteem.

In het interview  stelt  Erik Mulder, hoofd van het stafbureau van CDFD, teleurgesteld te zijn over het aantal financieel dienstverleners dat PE-onderwerpen heeft ingebracht. “We willen toch met z’n allen dat de consument weer vertrouwen heeft in de kwaliteit van financiële dienstverlening? Dus kom op! Het PE-examen mag geen moetje zijn, het gaat om het eigenaarschap van de branche, om de beroepseer.”

De brancheorganisaties herkennen zich  totaal niet in de kritiek van CDFD. “De branche heeft uitgebreid relevante actualiteiten aangeleverd. Ook hebben de brancheorganisaties fundamentele kritiek gegeven op de intentie van CDFD om tegen toezeggingen van de minister in oude kennis en vaardigheden opnieuw in de toetstermen op te nemen. CDFD lijkt echter een volstrekt eigen koers te varen als het gaat om de PE-examens.”

Zorgelijk voorschot op advies aan minister
De branche zit naar eigen zeggen te wachten op een antwoord van CDFD op deze kritiek. “Naar nu blijkt gaat CDFD totaal voorbij aan de inbreng van en het overleg met de branche. Met de reactie van het stafbureau in de media wordt een zorgelijk voorschot genomen op het advies van CDFD aan de minister over de volgende PE-periode. Als CDFD werk wil maken van haar oproep dat PE voor de sector meer moet zijn dan een moetje, dat het gaat om de beroepseer, dan moet zij zelf met het beroep de dialoog aan willen gaan. De brancheorganisaties willen nog altijd in overleg over verbetering, en naar de toekomst modernisering, van het systeem. Zodat permanente professionele ontwikkeling niet gefrustreerd wordt door de druk van periodieke herexamens. CDFD toont opnieuw aan dat gesprek niet te willen. De brancheorganisaties zien zich nu genoodzaakt om rechtstreeks in overleg te treden met het ministerie van Financiën.”

Reageer op dit artikel