nieuws

Big data maakt toekomst tussenpersoon er niet rooskleuriger op

Branche 5782

Big data maakt toekomst tussenpersoon er niet rooskleuriger op

Welke invloed hebben big data en digitale innovatie op werknemers van verzekeraars, op de branche als geheel en op tussenpersonen? Die vragen werden gisteren gesteld en beantwoord tijdens een seminar van het Amsterdam Centre for Insurance Studies aan de Amsterdam Business School.

Gaat de winst van de verzekeringsindustrie door ontwikkelingen als big data, internet of things, machine learning, algoritmes en robo-advice omhoog of omlaag? Dat was de vraag die werd voorgelegd aan een panel van deskundigen en aan het publiek.

Slechts 20 procent van de aanwezigen antwoordde: omhoog! Een derde wist het niet. En ‘omlaag’, dat dacht 46 procent van het publiek tijdens het ACIS-seminar. Althans, dat geldt als de vraag beantwoord wordt voor de bestaande branche. Want dat die bestaande branche zich moet vernieuwen, werd wel duidelijk.

Aantrekkelijker voor professionals
Volgens Robert Witteveen, die bij verzekeraar Vivat strategie&innovatie onder zijn hoede heeft, moet de branche dan wel aantrekkelijker worden voor goede professionals. Auteur en onderzoeker Fred de Jong, die het seminar organiseerde, vroeg of Vivat toestaat dat Vivat-medewerkers hun eigen bedrijf starten, net zoals promovendi aan bepaalde universiteiten dat mogen. Witteveen zei: “Dat is nog niet gebruikelijk, maar dat zou ik wel willen stimuleren. Helaas moeten er bij Vivat heel veel mensen weg. Goede mensen gaan ons verlaten. Maar een deel van deze mensen gaat ondernemen, en daar helpen we ze bij op weg. Dat geeft nieuw perspectief.”

Over de toekomst van werknemers in de verzekeringssector was de stemming niet erg positief. Bijna negentig procent van de aanwezigen was van mening dat slechts voor ‘een heel kleine groep’ nog een rooskleurige toekomst is weggelegd.

Genoeg tijd?
Een vraag uit het publiek was: krijgen de bestaande instellingen wel genoeg tijd om zich om te vormen? Lars van de Ven die bij toezichthouder AFM in het team innovatie&fintech zit, zei daarop: “Als we de vergelijking met banken maken, dan zie je dat die zich nu écht druk maken. Ze moeten echt wel. Zonder innovatie ben je nergens. Maar je hebt als bestaande speler ook een voorsprong: klantbinding en reputatie zijn sterke assets.” Witteveen van Vivat zei: “Blockchain gaat een enorme impact op onze business hebben. Wij proberen daar nu samen met een start up een concreet project voor op te tuigen. Maar het heeft wel doorlooptijd nodig.”

Tussenpersonen
De volgende vraag aan het publiek luidde: hoe ziet de toekomst van de tussenpersoon er door ontwikkelingen als big data en digitale innovatie uit? Niet erg rooskleurig, dacht 63 procent van het publiek. Fred de Jong dacht daar anders over, hij hoorde bij de 18 procent die de toekomst van tussenpersonen heel rooskleurig inschatte. “Degenen die overblijven die krijgen het juist heel erg goed, maar die groep wordt wel kleiner”, verklaarde De Jong.

Robert Witteveen van Vivat zei: “Ik ben heel positief over hun toekomst als het gaat om advies, maar niet als het gaat om bemiddelen. Overigens houd ik niet zo van het woord tussenpersoon, dat moeten we niet meer gebruiken.”

Richard Meinders van adviesbedrijf SVC merkte vanuit de zaal op dat 70 procent van de inkomsten van het intermediair nog uit bemiddeling komt. Witteveen zei dat dat inderdaad ‘wel een issue’ is. “Maar er zijn kansen voor intermediairs die adviseren, niet alleen over financiën, maar ook over zaken als preventie.”

Innovatie accommoderen
De discussie ging vervolgens over wat de huidige spelers moeten doen om de slag te winnen. Lars van de Ven van de AFM zei: “De sector heeft het moeilijk en zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden, bijvoorbeeld door andere services te bieden zoals op het terrein van preventie. Convenience is the new loyalty, financiële dienstverleners zullen frictieloos in de behoeften van klanten moeten voorzien.”

Nou, zei iemand uit de zaal daarop, het is mooi dat de toezichthouder dat vindt, maar diezelfde toezichthouder zegt ook: gij zult aan allerlei eisen voldoen. En daarom zitten veel bedrijven in de financiële sector in een enorme squeeze.

Robert Witteveen reageerde: “We zitten nu eenmaal in een transitieperiode.” Van de Ven van de AFM gaf toe: “Het vergt ook een mindshift bij de toezichthouder om innovatie te accommoderen. Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet ondersteunen? En we hebben nu eenmaal te maken met Europese regelgeving. Dat is lastig en daar zit weinig ruimte. Als het gaat om de Wft, dan kunnen we meer doen, dat zijn open normen. Maar ik ben benieuwd naar waar die disproportionele druk zit en wij zijn bereid om mee te kijken in de ruimte die we hebben.”

Onverzekerbaar
Vanuit de zaal werd nog opgemerkt dat ontwikkelingen als big data er toe kunnen leiden dat een kwetsbare groep onverzekerbaar wordt. Maar daar was Robert Witteveen niet zo bang voor: “Wij hebben in deze branche een partij die automobilisten verzekert die nergens anders terecht kunnen. Volgens mij is dat een van de weinige verzekeraars in ons land die winstgevend is.”

Discriminatie
Jurist Helena Ursic, onderzoekster aan de Universiteit van Leiden schetste in haar presentatie een aantal gevaren van big data op het terrein van autonomie, discriminatie en privacy.

Stel, zo zei ze, een automobilist in het bezit van een autoverzekering die goed gedrag beloont komt op een zebrapad af waar net een oude dame oversteekt. De bestuurder weet dat hard remmen negatieve informatie geeft aan de verzekeraar en zijn premie negatief zal beïnvloeden. Beïnvloedt die wetenschap zijn gedrag?

Ook liet ze zien dat algoritmes verzekeraars soms meer informatie opleveren dan wenselijk is. Als voorbeeld gaf ze een groep klanten waarvan bekend is dat deze mensen op Google vaak opzoeken hoe laat de zon onder gaat. Het algoritme kan dan vaststellen dat die mensen dan wel Joods zullen zijn, want die hebben informatie over de zonsondergang nodig om de Sjabbat te bepalen. Tegelijk maken Joden meer kans op de ziekte van Tay-Sachs en dus kunnen deze mensen op basis van het algoritme in een hogere risicoklasse worden ingedeeld. “Discriminatie dus op basis van een algoritme”, concludeerde Ursic die verzekeraars daarvoor waarschuwt.

Reageer op dit artikel