nieuws

ANALYSE: Verzekeringsmarkt wacht nog op consolidatie concerns

Branche 3186

ANALYSE: Verzekeringsmarkt wacht nog op consolidatie concerns

Verzekeraars – en dan met name levensverzekeraars – moeten consolideren om te kunnen overleven, zo luidt de boodschap die toezichthouder DNB en minister Dijsselbloem met enige regelmaat laten horen. Maar hoe staat het eigenlijk met de consolidatieslag in de Nederlandse verzekeringsmarkt?

Een consolidatieslag is er op het niveau van individuele verzekeraars onmiskenbaar geweest. Sinds de eeuwwisseling is het aantal spelers in de Nederlandse verzekeringsmarkt sterk teruggelopen. Het aantal levensverzekeraars is sterk gekrompen van 94 naar 36. Eind 2015 waren er nog 130 schadeverzekeraars, tegen nog meer dan 300 eind 1999. Het aantal fusies en overnames is talrijk geweest in de afgelopen 16 jaar, waarbij de kleinere spelers gaandeweg zijn opgegaan in grote conglomeraten. Enkele wapenfeiten: het samengaan van Amev en Stad Rotterdam (2000), het inlijven van Interpolis door Achmea (2005), het opslokken van AXA, Winterthur en DBV door SNS Reaal (2007) en de overname van Erasmus door Delta Lloyd (2007). Ook in de zorgverzekeringsmarkt zijn er tal van overnames geweest. Om een greep te doen: ONVZ kocht de zorgportefeuilles van Aegon, Allianz, NN en VVAA, CZ nam OZ over, Achmea lijfde Agis en De Friesland in, Menzis kocht Rijnmond/NVS en VGZ fuseerde met IZA, Trias, Gouda Zorg en Univé Zorg.

Consolidatiedrempels
Hoge kostenniveaus, krimpende markten en sterke concurrentie hebben verzekeraars vooral in de levensector in het nauw gedreven. Toezichthouder DNB heeft al meerdere malen aangegeven dat de kosten omlaag moeten en dat consolidatie een oplossing kan zijn. Al zijn de problemen daarmee niet meteen van de baan, liet DNB vorig jaar in het jaarverslag weten: “Consolidatie biedt geen totaaloplossing. Levensverzekeraars hebben door de tijd uiteenlopende producten met een langlopend karakter verkocht. De operationele inrichting van veel verzekeraars is hierdoor complex. Het samenvoegen van verzekeraars lost deze complexiteit op zich niet op – mogelijk neemt deze zelfs toe – waardoor schaalvoordelen van fusies onzeker en vermoedelijk beperkt zijn. Onduidelijkheid over eventuele claims bij beleggingsverzekeringen maakt het moeilijk om de betrokken verzekeraars te waarderen. Dit kan consolidatie in de sector belemmeren.”

Zelfde concerns
Misschien is het daarom dat sinds het begin van de crisis in 2008 nog steeds dezelfde zes concerns de dienst uitmaken in verzekeringsland: Achmea, NN, Delta Lloyd, Aegon, ASR en Reaal, aangevuld met de zorgspecialisten VGZ, CZ en Menzis. Al is er wel het een en ander veranderd in eigendomsverhoudingen en naamgeving. Bij een aantal van hen was in meer of mindere mate ondersteuning van de overheid nodig. SNS Reaal stond er het slechtste voor, werd staatseigendom en vervolgens opgeknipt. Het verzekeringsdeel is als Vivat inmiddels in Chinese handen (Anbang). Ook ASR werd na het Fortis-debacle overgenomen door de staat. Eerder dit jaar ging het bedrijf (deels) naar de beurs. ING kreeg een kapitaalinjectie van € 10 mld en onderging eenzelfde splitsing als SNS Reaal, wat ertoe leidde dat NN in 2014 naar de beurs ging. Aegon kreeg € 3 mld, Achmea ontving een staatsgarantie om geld te kunnen lenen en ontmantelde de op Europese expansie gerichte holding Eureko. Alleen Delta Lloyd vroeg geen staatssteun, maar staat er nu verhoudingsgewijs het minst solide voor.

Van zes naar vier 
NN is nu de eerste die de stap naar het samenvoegen van twee partijen zet. In de markt lijkt de opvatting terrein te winnen dat de tijd nu rijp is voor zulke ontwikkelingen. Adviesbureau Deloitte deed laatst onderzoek naar de Nederlandse verzekeringsmarkt en tekende toen uit de mond van tien experts al de verwachting op dat er van de zes grote concerns twee gaan verdwijnen. Die experts waren onder anderen Aegon-directeur Marco Keim, president-commissaris Jan Nooitgedagt van Vivat (Reaal), Delta Lloyd-bestuurslid Ingrid de Graaf, hoofd groepsstrategie Duncan Russell van Nationale-Nederlanden en voormalig Achmea-bestuurslid Danny van der Eijk. Van de tien verwachten er acht dat er binnen een paar jaar twee grote verzekeringsconcerns gaan verdwijnen.

Ontslagen
Al is het aantal concerns gelijk gebleven, het aantal banen is zeker gekrompen de laatste acht jaar. NN heeft een saneringsronde doorgevoerd waarbij 1.350 van de 6.000 banen vervielen en ook Delta Lloyd heeft een kwart van de banen geschrapt. Het aantal medewerkers ligt op 6.100. Sinds 2008 zijn zo’n 11.500 banen verdwenen bij verzekeraars.

Reageer op dit artikel