nieuws

AFM: ‘Omgeving ook beslissend voor keuze consument’

Branche 101

AFM: ‘Omgeving ook beslissend voor keuze consument’

De AFM gaat in haar toezicht meer kennis uit de gedragswetenschappen toepassen die inzicht biedt in de beperkte rationaliteit van consumenten. Dit gebeurt door de wijze te onderzoeken waarop financiële producten worden aangeboden en hoe dat inspeelt op de intuïtieve wijze waarop consumenten beslissingen nemen. Deze zogeheten beslisomgeving speelt een belangrijke rol bij de keuzes door consumenten concludeert de toezichthouder in een verkenning over consumentengedrag.   

Uit de studie blijkt dat naast informatieverstrekking de manier waarop keuzes worden aangeboden in een (online) omgeving, onbewust invloed is op hoe consumenten kiezen. Dit is een belangrijke conclusie in een verkenning over consumentengedrag die de AFM vandaag (zaterdag 15 oktober) publiceert.  De AFM: “Tot nu toe is er in het toezicht veel aandacht besteed aan transparantie en goede informatieverstrekking voor consumenten. Dat is een belangrijke randvoorwaarde om tot een goede keuze te komen. Vanuit de gedragswetenschappen weten we dat consumenten niet alleen op basis van informatie beslissen. Ze worden onbewust ook beïnvloed door de wijze waarop een beslissing wordt gepresenteerd; bijvoorbeeld wanneer ze online een financieel product afsluiten. Bij financiële beslissingen kan dit betekenen dat consumenten een minder goede keuze maken dan voor hen mogelijk zou zijn. Bijvoorbeeld door bepaalde keuzes al van te voren aan te kruisen; onbewust vatten consumenten dit op als een aanbeveling.”

Beslisomgeving bij consumptief krediet
De AFM wil financiële ondernemingen stimuleren om dergelijke gedragswetenschappelijke inzichten op een voor de klant positieve manier in te zetten.  Daarnaast wil de toezichthouder dit kennisgebied  samen met de sector en de wetenschap verder ontwikkelen. Begin dit jaar werd er een Expertisecentrum opgericht, waarbij onder meer met het Nibud en de VFN (Vereniging van financieringsondernemingen in Nederland) wordt gekeken naar de beslisomgeving bij consumptief krediet. Vorige maand kondigde de AFM een samenwerking met de Universiteit Utrecht aan waarbij onder meer de oordeelsvorming door de toezichthouder zelf wordt onderzocht.

 

 

Reageer op dit artikel