nieuws

Adviseur ervaart vooral last van fusie verzekeraars

Branche 2412

Adviseur ervaart vooral last van fusie verzekeraars

Het intermediair staat niet te juichen bij een fusie tussen verzekeraars. Onderzoek van Bureau D & O leert dat de adviseurs vooral tariefwijzigingen, gewijzigde samenwerkingsvoorwaarden en een beperkter productaanbod ervaren. Van de ondervraagde adviseurs verwacht 85% de komende tijd nieuwe fusies en overnames onder aanbieders. 

97% van de respondenten aan het D & O onderzoek heeft in het verleden ervaring opgedaan met verzekeraars die gingen fuseren of werden overgenomen. Bij 35% van hen heeft dit niet geleid tot verlies van klanten en 41% vrijwel niet. 22% van de respondenten rapporteert een beperkt verlies van klanten. 2% heeft in relevante mate klanten verloren als gevolg van het feit dat risicodragers werden overgenomen of gingen fuseren.

De meerderheid van de respondenten (58%) geeft aan in beperkte of grotere mate minder met de nieuwe entiteit te zijn gaan samenwerken dan voorheen. Ze ervaren de grootste impact door veranderende tarieven (49%), bepaalde producten die niet meer gevoerd worden (40%) en verandering van de samenwerkingsvoorwaarden (38%).

Minder waardering voor de positie van zelfstandig adviseurs
D & O concludeert uit het onderzoek dat fusies of overnames door slechts weinig adviseurs als een positieve ontwikkeling worden ervaren. “Men heeft breed de ervaring dat de communicatie voor, tijdens en na de fusie/overname minder is dan de adviseurs wenselijk achten. Daarnaast bestaan er zorgen dat komende fusies/overnames bij de nieuwe entiteiten zullen leiden tot minder waardering voor de positie van de zelfstandig adviseurs. Kritisch zijn respondenten over het feit dat door fusies en overnames het productaanbod verder verschraalt en deze verschraling en standaardisering niet in het belang is van de consument.”

Reageer op dit artikel