nieuws

Verbond: constructief meedenken aan invulling Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Branche 1904

Verbond: constructief meedenken aan invulling Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft gereageerd op het wetsvoorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars. Deze wet moet ervoor zorgen dat het herstellen en afwikkelen van verzekeraars soepeler verloopt. Maar wat is het wetsvoorstel precies en wat vindt het Verbond hiervan? Luuk van der Scheer, juridisch- en beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars, geeft antwoord.

Minister Dijsselbloem en de Commissie Verzekeraars hebben bepaald dat de huidige wet- en regelgeving niet meer kan functioneren in deze tijd legt Van der Scheer uit. “De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat er betere mogelijkheden komen om een verzekeraar ‘af te wikkelen’, nog voordat er sprake is van een faillissement. Dat betekent met name dat de belangen van de polishouders moeten worden beschermd. Simpel gezegd komt het erop neer dat De Nederlandsche Bank (DNB) de vergunning intrekt als de minimale kapitaalsgrens wordt onderschreden en de verzekeraar dreigt om te vallen. Dit geldt zowel voor schade- en zorgverzekeraars als voor levensverzekeraars.”

Van der Scheer vervolgt: “Vervolgens bekijkt DNB op welke manier de portefeuille van de verzekeraar, en dus niet de verzekeraar zelf, kan worden voortgezet. Bijvoorbeeld door bail-in toe te passen. Dat betekent dat DNB vorderingen van kapitaalverschaffers of andere schuldeisers omzet in eigendomsinstrumenten. Hopelijk kan er dan een herstart worden gemaakt met nieuwe aandeelhouders of kan de portefeuille (in gedeelten) worden verkocht.”

Bijdrage leveren
Nederlandse verzekeraars moeten volgens Van der Scheer en het Verbond een bijdrage leveren om het een en ander mogelijk te maken. “DNB stelt de hoogte van die bijdrage vast. Eén van de stappen om snel en adequaat te kunnen ingrijpen, is de verplichting voor verzekeraars een zogenaamd ‘voorbereidend crisisplan’ op de plank te hebben liggen. DNB moet op haar beurt een afwikkelingsplan klaar hebben liggen. Voor kleine verzekeraars geldt dit niet.”

Aandachtspunten
Het Verbond ondersteunt volgens Van der Scheer het streven naar versterking en actualisering van de afwikkelprocedure. “Wij staan dus positief tegenover de intenties, maar we hebben nog wel een aantal aandachtspunten. Bijvoorbeeld: wat is de reikwijdte van de voorstellen? Werkt bail-in op deze manier wel goed? Voldoet de uitwerking van de financieringsregeling? Is een nationale aanpak in de praktijk wel effectief? Tot het moment dat het wetsvoorstel op 1 januari 2018 in moet gaan, zal het Verbond, in nauw overleg met het ministerie van Financiën en DNB, constructief meedenken om verdere invulling te geven aan de nieuwe plannen.”

Reageer op dit artikel