nieuws

Toezichthouders: ‘Veel reacties op adviesverzoek toezicht light’

Branche 1586

Toezichthouders: ‘Veel reacties op adviesverzoek toezicht light’

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben eerder dit jaar aan verschillende partijen uit de financiële branche gevraagd om te reageren op voorstellen voor een toegankelijker toezichtregiem voor innovatieve financiële diensten. Volgens beide toezichthouders is daar breed gehoor aan gegeven en zijn er veel partijen die een constructieve bijdrage hebben geleverd.

“Diverse organisaties, van gevestigde partijen tot start-ups, hebben de moeite genomen om mee te denken en hebben een reactie ingestuurd”, meldt DNB op haar website. “Wij stellen dit zeer op prijs en willen alle inzenders bedanken voor hun constructieve bijdrage.”

Zowel positief als negatief
Uit de reacties blijkt dat partijen positief staan tegenover de voorstellen van AFM en DNB om meer ruimte te geven voor innovatie in de financiële sector. Niettemin hebben diverse organisaties ook aandachtspunten benoemd waar de AFM en DNB rekening mee moeten houden bij de uitwerking van de voorgestelde beleidsopties, meldt DNB. Zo heeft de NVHP in augustus kritisch gereageerd op de plannen van de toezichthouders. “We zijn van oordeel dat de drijfveer achter deze technologische ontwikkelingen veelvuldig ontstaat uit de wens om tot versnelling van het advies- en bemiddelingstraject te komen. De kwaliteit van het advies moet voldoende bewaakt worden, zodat het voor de klant op het vereiste niveau blijft.”

Uitwerken
Met behulp van de binnengekomen reacties gaan de AFM en DNB de komende tijd de beleidsopties verder uitwerken. De ambitie van AFM en DNB is om in de loop van het najaar met concrete vervolgstappen naar buiten te treden.

Reageer op dit artikel