nieuws

Toezichthouders: ‘Banken en verzekeraars pakken beroepseed serieus op’

Branche 1074

Toezichthouders: ‘Banken en verzekeraars pakken beroepseed serieus op’

Financiële instellingen hebben de nieuwe wettelijke beroepseed het afgelopen jaar serieus in hun organisatie ingebed, zo blijkt uit een inventarisatie van De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouders zijn blij dat de overgrote meerderheid van de medewerkers van banken en verzekeraars inmiddels de zogenoemde bankierseed heeft afgelegd.

Bij het afleggen van de eed, die formeel ‘eed of belofte in de financiële sector’ heet, beloven medewerkers van banken, verzekeraars en andere financiële instellingen dat zij hun functie naar eer en geweten uitoefenen en het belang van de klant centraal stellen. De eed is per 1 april 2015 van toepassing en moest uiterlijk 1 april 2016 zijn ingevoerd. De beroepseed is bedoeld om een cultuurverandering in de financiële sector te bewerkstelligen en is naar aanleiding van de financiële crisis ingevoerd op initiatief van de sector, zeggen de toezichthouders. “Bij het niet afleggen of niet naleven van de eed, kunnen financiële ondernemingen sancties opleggen aan hun medewerkers, bijvoorbeeld via een tuchtregeling zoals die hiervoor in de banksector tot stand is gekomen.”

Onderzoek
DNB en AFM houden toezicht op de wijze waarop de financiële instellingen het afleggen van de eed in hun bedrijfsvoering hebben opgenomen. “We hebben begin 2016 gekeken in hoeverre banken en verzekeraars dit hebben gedaan. Het onderzoek is uitgevoerd bij tien banken en elf verzekeraars. Aan de hand van een vragenlijst hebben ze inzicht gegeven in de wijze waarop de eed wordt voorbereid, afgelegd en nageleefd. Uit het onderzoek blijkt dat de betrokken banken en verzekeraars de invoering van de eed serieus oppakken. De overgrote meerderheid van de medewerkers heeft de eed inmiddels afgelegd.” De instellingen zeggen volgens de toezichthouders uitdrukkelijk aandacht te besteden aan het belang, het nut en de noodzaak van het afleggen van de eed.

Verdere inbedding
Financiële instellingen en hun medewerkers bereiden zich bijvoorbeeld grondig voor door informatieverstrekking, dialoogsessies, plenaire bijeenkomsten en teamsessies met leidinggevenden, zeggen DNB en AFM. “De verdere inbedding van de eed wordt vaak gekoppeld aan een breder cultuur- of integriteitsprogramma. De meerderheid van de onderzochte instellingen zegt ervan overtuigd te zijn dat de eed zal bijdragen aan een verdere bewustwording in de financiële sector van de normen en waarden over integer handelen; zowel in de instellingen zelf als naar de klanten toe.”

Kritiek
De invoering van de beroepseed is niet zonder slag of stoot gegaan. Vorige maand uitte PvdA-Kamerlid Henk Nijboer nog zijn ongenoegen over de bankierseed door te stellen dat deze niet werkt. En al voor de uitvoering van de eed kreeg minister Dijsselbloem van Financiën een fikse dosis kritiek gekregen, die hij overigens naast zich neer legde.

 

Reageer op dit artikel