nieuws

S&P: Winstgevendheid herverzekeraars onder druk

Branche 1633

S&P: Winstgevendheid herverzekeraars onder druk

Aanzienlijke schades door natuurgeweld in combinatie met de kosten voor het aantrekken van kapitaal zorgen ervoor dat de winstgevendheid bij herverzekeraars onder druk staat. Hiervoor waarschuwt kredietbeoordelaar S & P. Vooralsnog voorziet S & P echter nog geen sectorbrede lagere beoordeling.

De kredietbeoordelaar wijst op de aanzienlijke schades voor natuurgeweld in de afgelopen jaren in combinatie met kleinere revenuen op beleggingen. Het zorg er volgens S & P voor dat de winstgevendheid uit de business snel daalt tot op of onder het niveau van de kosten die herverzekeraars hebben om kapitaal aan te trekken.

“Hoewel het management in zekere zin de kapitaalkosten kunnen beïnvloeden, zijn het uiteindelijk de kapitaalmarkten die bepalen hoeveel een herverzekeraar voor kapitaal moet betalen”, aldus S & P. “Bij een meer normale schadelast zou de winstgevendheid van de sector in 2015 en 2016 niet onder de kapitaalkosten duiken.”

Toch stelt de kredietbeoordelaar dat de sector in zijn algemeenheid over voldoende buffervermogen beschikt. De sterkere herverzekeraars zijn volgens S & P wel een tijdje bestand tegen een winstniveau dat later lager ligt dan de kapitaalkosten. “Specifieke acties zijn daarom waarschijnlijker dan sectorbrede aanpassingen van de kredietbeoordeling.”

Reageer op dit artikel