nieuws

Onderzoek naar vooroordelen bij toezichthouder

Branche 1736

Onderzoek naar vooroordelen bij toezichthouder

De Universiteit Utrecht (UU) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaan samenwerken om tot nieuwe kennis op het gebied van de psychologie van toezicht te komen. Onderdeel van de samenwerking is een promotieonderzoek naar de bias in oordeelsvorming. Daarnaast zal onderzoek worden gedaan naar het toetsen van integriteit en ethisch klimaat en de effectiviteit van toezichtmethodieken en communicatie-uitingen.

De AFM heeft een nieuw Expertise Centrum opgezet, gericht op het vernieuwen van haar methoden en expertise op onder meer het gebied van gedrag en cultuur. “De expertise die de Universiteit Utrecht op dit gebied heeft, met name vanuit de psychologie, is zeer welkom”, aldus AFM-bestuurslid Femke de Vries, die het initiatief vorm gaf met Naomi Ellemers, hoogleraar aan de UU. Ellemers: “Gedrags- en cultuuronderzoekers van het nieuwe Expertise Centrum van de AFM en onze sociale- en organisatiepsychologen gaan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de sociale- en organisatiepsychologie verbinden met de praktijk van toezichthouden.” In de praktijk betekent dit twee mensen namens de UU deeltijd in dienst van de AFM zijn getreden.

Perspectief voor psychologen
De initiatiefnemers stellen dat het beroep van toezichthouder een relevant perspectief biedt voor afgestudeerde psychologen. “Het toezicht houden op gedrag en cultuur biedt een belangrijke toepassing en het is een interessant praktijkveld voor wetenschappelijk onderzoek.” In het kader van de samenwerkingsovereenkomst gaan er jaarlijks psychologiestudenten van de UU afstudeeropdrachten doen bij AFM, opdrachten die aansluiten bij hun kennisbehoefte en het onderzoeksprogramma.

De AFM benadrukt dat de samenwerking met de UU los staat van de beoordeling van individuele ondernemingen die onder toezicht staan.

Reageer op dit artikel