nieuws

Nog steeds innige financiële band verzekeraars en intermediairs

Branche 2296

Nog steeds innige financiële band verzekeraars en intermediairs

Veel intermediairs zijn nog altijd sterk financieel afhankelijk van verzekeraars. Dat concludeert het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) op basis van nader onderzoek naar de financiële gezondheid van het intermediair. Verzekeraars ondersteunen het intermediair vooral door een groot deel van het uitstaande rekening-courant niet op te eisen.

Recent publiceerde het RiFD op deze site de Marktflitsen september 2016, met daarin onder meer de financiële gezondheidsmonitor. Hieruit bleek dat meer dan 20% van de intermediairs een onvoldoende credit rating heeft. Verder heeft 24,5% een negatief eigen vermogen en 32,2% een negatief werkkapitaal.

5% pleegt economisch delict
Het RiFD heeft ook de solvabiliteit en liquiditeit van het intermediair onder de loep genomen. Bij 46% van de intermediairs zijn deze ratio’s beschikbaar doordat cijfers worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 5% van de deponeringsplichtigen doet niet dit en pleegt daarmee volgens het Ratingsinstituut een economisch delict.

In totaal 41% van de intermediairs, waarvan de cijfers bekend zijn, heeft een solvabiliteitsratio van kleiner dan 20%, de ondergrens die nog als financieel gezond wordt ervaren. Daarnaast heeft 32% van de bedrijven een probleem om op korte termijn aan hun verplichtingen te voldoen.

Vaste kern rekening-courant
Het aantal faillissementen in de intermediaire markt lag de afgelopen jaren tussen de 10 en 50, lager dan volgens het RiFD verwacht zou mogen worden bij bovenstaande financiële gegevens. Volgens het ratinginstituut worden de armlastige tussenpersonen ten dele overeind gehouden doordat verzekeraars niet het volledig uitstaande bedrag aan rekening-courant opeisen, maar een vaste kern hanteren die niet behoeft te worden afgelost. “Daardoor wordt kort geld in feite lang geld. En met dit lange geld verstrekt door verzekeraars kan een negatief eigen vermogen worden gefinancierd en óók een gebrek aan liquiditeit.”

Veel intermediairs zijn volgens het RiFD deels financieel afhankelijk van verzekeraars. “Zodra deze gelden wel volledig worden opgeëist komen intermediairs in de problemen. Het is dus niet zo dat na invoering van het provisieverbod de financiële band tussen verzekeraars en intermediairs volledig is verdwenen. Vooral bij intermediairs met tussenpersonenincasso en volmachtbedrijven speelt dit nog steeds.”

Beperking risico’s
Dat verzekeraars deze gelden niet altijd direct opeisen heeft volgens het RiFD een aantal redenen: “Veel gehoord is dat de commerciële relatie dit tegenhoudt. Denk aan de omvang en groei van de lopende portefeuille. Toch is dit niet altijd de (enige) reden. Er zijn ook een aantal technische mechanismen in handen van verzekeraars waarmee het risico gedeeltelijk kan worden beperkt mits er tijdig wordt ingegrepen. En mocht het dan toch financieel misgaan bij een intermediair, dan zijn de bekende grote partijen, veelal serviceproviders, bereid om de portefeuille over te nemen. Vaak wél in ruil voor een afboeking op de uitstaande rekening-courant schuld bij de verzekeraars.”

Lees hier het complete verhaal over de financiële gezondheid van het intermediair.

Reageer op dit artikel