nieuws

Minister vindt niet dat eenpitter teveel betaalt voor toezicht

Branche 1767

Minister vindt niet dat eenpitter teveel betaalt voor toezicht

Minister Dijsselbloem van Financiën gaat niets veranderen aan het feit dat een eenpitter € 1200 euro per persoon aan toezichtkosten betaalt en een advieskantoor met tien medewerkers € 435 per persoon. Het verschil is volgens hem een gevolg van de degressieve structuur die gehanteerd wordt en dat systeem vindt de minister ‘redelijk en proportioneel’.

Dat schrijft Dijsselbloem in antwoord op vragen van leden van de fracties van de VVD en de SP. Zij vroegen zich af hoe het kan dat een eenmanszaak per persoon drie keer zoveel toezichtkosten betaalt als een advieskantoor met tien medewerkers. Een eenmanszaak betaalt namelijk € 1200 toezichtkosten, te weten een basisbedrag van € 850 en een variabel deel van € 350 per persoon. Ofwel € 1200 per persoon. Een advieskantoor met tien medewerkers betaalt € 435 per persoon (€ 850 plus tien maal € 350). “In hoeverre vindt de minister dit proportioneel?”, zo luidde hun vraag.

Niet 100 keer zoveel toezicht
De minister schrijft in zijn reactie dat het geschetste voorbeeld een uitwerking is van de degressieve structuur van tarieven in de Regeling bekostiging financieel toezicht, die al geruime tijd wordt gehanteerd. Hij licht toe: “De toezichtinspanning neemt niet evenredig toe met de omvang van de onderneming. Op een advieskantoor met 100 adviseurs wordt niet 100 keer zoveel toezicht gehouden als op een advieskantoor met 1 adviseur. Het gebruik van degressieve staffels leidt er derhalve toe dat een kleine onderneming per eenheid meer kost en meer betaalt dan een onderneming, die op grond van de staffels, groot is. Een advieskantoor met 500 medewerkers betaalt € 170 per persoon.”

Evenwicht
Door het gebruik van staffels dragen de grootste instellingen absoluut de zwaarste lasten van het toezicht, stelt de minister. “Bij het vaststellen van de tarieven per staffel wordt een evenwicht gezocht tussen ’draagkracht’ en de toezichtinspanning. Degressieve staffels leiden ertoe dat ook de heffingen van de grote(re) kantoren in verhouding blijven staan tot de toezichtinspanning. Ik acht dat redelijk en proportioneel. Dat geldt ook in de specifieke categorie ‘Adviseurs en bemiddelaars’ van de AFM. Ik zie geen aanleiding om de vaste en variabele onderdelen en de degressieve lijn van het variabele te heroverwegen.”

Reageer op dit artikel