nieuws

Examentraining (49): Vermogen

Branche 8608

Examentraining (49): Vermogen

De Wft-examens doen al tijden flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 48 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Vermogen.

Casus
Jac (44) en Claudia (40) zijn gehuwd buiten enige gemeenschap van goederen (koude uitsluiting). Jac is zelfstandig ondernemer. Claudia werkt in loondienst. Daar bouwt zij pensioen op.

Jac en Claudia maken een afspraak met hun adviseur omdat ze gaan scheiden. Daarnaast hebben zij nog een aantal andere vragen. Zo heeft Jac een aantal vragen over zijn pensioen en willen ze samen meer weten over de verdeling van het pensioen bij echtscheiding.

Onderneming Jac
Jac is directeur-grootaandeelhouder (DGA) van de onderneming Prima BV. Hij bezit 74% van de aandelen van de bv. Zijn compagnon Frenk heeft de overige 26% van de aandelen in bezit. Alle aandelen hebben stemrecht.

Pensioen in eigen beheer
Jac heeft zichzelf een middelloonregeling toegekend en bouwt dit pensioen op in eigen beheer. Dit pensioen heeft hij ondergebracht in Prima BV. De pensioengerechtigde leeftijd van Jac is 67 jaar.

De jaarlijkse pensioendotatie bedraagt € 12.500. Jac stort deze dotatie jaarlijks op een beleggersrekening, waarop het gemiddelde rendement 8,9% is. Het beleggingsprofiel van Jac is vastgesteld als offensief. De waarde van de pensioenvoorziening op de balans van de onderneming van Jac bedraagt € 184.200.

Het nabestaandenpensioen is ondergebracht bij een verzekeraar.

Scheiding
Jac en Claudia zijn van plan onder andere het volgende op te nemen in het convenant:
– Aanwezige spaarsaldi zullen bij helfte worden verdeeld;
– Lijfrenteverzekeringen zullen worden afgekocht en de waarde wordt bij helfte verdeeld;
– Het bedrijf van Jac blijft van Jac, zonder enige verrekening.

Over pensioenverevening is in het convenant nog niets beschreven, omdat zij daar nog een vraag over hebben.

Vraag 1
Jac geeft tijdens het gesprek met de adviseur aan dat hij, ondanks zijn offensief beleggingsprofiel, niet zoveel risico wil lopen met zijn pensioenvoorzieningen. Welke tegenstrijdigheid signaleert de adviseur tijdens dit gesprek?

a) Het vastgestelde beleggingsprofiel van Jac en de resterende looptijd tot zijn pensioengerechtigde leeftijd.
b) Jac wil niet zo veel risico lopen en hij heeft het nabestaandenpensioen ondergebracht bij een verzekeraar.
c) Dat Jac niet zo veel risico wil lopen met zijn pensioen, maar dit wel heeft ondergebracht in Prima BV.

Toetstermen:
2a.1 De kandidaat kan gestructureerd interviewen.

Vraag 2
Bereken de hoogte van de pensioenvoorziening op de balans op het moment dat Jac met pensioen gaat. Ga er daarbij vanuit dat de jaarlijkse dotaties tot dat jaar gedaan zijn en hou geen rekening met het beleggingsrendement.

Rond de uitkomst af op een heel getal.

Antwoord:
€ …

Toetsterm
2d.1 De kandidaat kan aanspraken en lasten nauwkeurig berekenen m.b.v. ICT-toepassingen, en kan aanspraken en lasten globaal handmatig berekenen.

Vraag 3
De compagnon van Jac wil de onderneming voortzetten als Jac komt te overlijden. Op dat moment zal de pensioenvoorziening op de balans in de winst vallen. Jac wil daar een verzekering voor afsluiten, zodat Frenk de belastingclaim kan voldoen.

Bereken het bedrag dat Jac dan moet verzekeren. Ga uit van een tarief voor de vennootschapsbelasting van 25% en de huidige stand van de pensioenvoorziening. Rond de uitkomst af op een heel getal.

Antwoord:
€ …

Toetsterm
2g.2 De kandidaat kan bij de verschillende productoplossingen de verschuldigde belasting berekenen.

Vraag 4
Jac en Claudia hebben nog niets vastgelegd over de verevening van de pensioenen. Claudia wil graag weten waar zij recht op heeft op basis van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Op welk deel van het ouderdomspensioen van Jac heeft Claudia recht, op basis van de Wvps?

a) Op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.
b) Op de helft van het zowel voor als tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.
c) Door de opbouw van pensioen in eigen beheer heeft Claudia geen recht op een deel van het ouderdomspensioen. De Wvps is namelijk niet van toepassing op eigen beheer.

Toetsterm
2g.10 De kandidaat kan de gevolgen van echtscheiding/ontbinding partnerregelingen in het kader van vermogensopbouw en -afbouw en beheer beschrijven en berekenen.

Vraag 5
Jac heeft naast zijn pensioenvragen nog een vraag over de situatie waarin hij arbeidsongeschikt zou raken. Hij vraagt aan de adviseur waar hij in dat geval recht op heeft. Welk antwoord is inhoudelijk juist?

a) Jac heeft recht op loondoorbetaling gedurende maximaal 104 weken.
b) Jac heeft na 104 weken recht op een uitkering volgens de WIA.
c) Jac heeft nergens recht op, omdat hij DGA is van Prima BV.

Toetsterm
3b.1 De kandidaat kan de behoeften met betrekking tot vermogens-op- en afbouw analyseren.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel