nieuws

DNB onderzoekt verschuivingen hypotheekmarkt

Branche 1866

DNB onderzoekt verschuivingen hypotheekmarkt

De omvang van de hypotheekportefeuilles van veel verzekeraars en pensioenfondsen is snel toegenomen. Reden voor De Nederlandsche Bank (DNB) om onderzoek te doen naar deze verschuivingen op de hypotheekmarkt en de gevolgen te beoordelen.

Een grotere rol van niet-bancaire spelers in de hypotheekmarkt heeft volgens DNB potentiële voordelen, zoals minder systeemrisico en meer diversiteit en concurrentie. Tegelijkertijd wil de toezichthouder mogelijke aandachtspunten vroegtijdig adresseren.

Meer informatie
DNB geeft aan in beperkte mate over gegevens van de karakteristieken van de portefeuilles van niet-bancaire instellingen te beschikken. “Daarom hebben wij een uitvraag uitgezet naar de eigenschappen van hypotheekportefeuilles bij een aantal grote verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen. De betreffende instellingen hebben hierover een brief ontvangen.”

Uitkomst onderzoek eind dit jaar
Het onderzoek naar de verschuiving op de hypotheekmarkt maakt deel uit van het themaonderzoek naar de cross-sectorale verschuiving van activiteiten in het financiële systeem. Dit is door DNB in mei aangekondigd. De toezichthouder verwacht de onderzoeksresultaten eind dit jaar te publiceren.

Doel
Het doel van het themaonderzoek is het in kaart brengen van verschuivingen van activiteiten tussen sectoren. Daarbij wil de toezichthouder beoordelen wat de gevolgen zijn van de geïdentificeerde verschuivingen voor het risicoprofiel van financiële instellingen en de stabiliteit van het financiële systeem als geheel. “Verschuivingen kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat activiteiten zich concentreren bij financiële instellingen waar de risicobeheersing tekortschiet, of kunnen een bedreiging zijn voor het business model van oorspronkelijke aanbieders”, zegt DNB. Naast de mogelijke risico’s van de verschuivingen, wordt ook gekeken naar de voordelen ervan.

Reageer op dit artikel