nieuws

Dijsselbloem: zzp’er heeft vaak geen geld voor advies

Branche 6768

Dijsselbloem: zzp’er heeft vaak geen geld voor advies

Minister Dijsselbloem (Financiën) gaat met een consultatiedocument onderzoeken of de 1,5 miljoen zzp’ers in Nederland extra bescherming tegen financiële producten en diensten nodig hebben. De Wft schiet daarvoor in zijn ogen wellicht tekort. De minister stelt bovendien vast dat de kleine ondernemers vaak niet de middelen hebben om een adviseur in te huren.

Aanleiding voor de minister om belanghebbenden en deskundigen te consulteren zijn problemen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan in de dienstverlening aan kleinzakelijke klanten. Dijsselbloem: “Zo zijn bij de advisering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan zzp’ers gebreken geconstateerd en zijn onzorgvuldigheden bij de verkoop en advisering van rentederivaten aan mkb’ers de aanleiding voor een omvangrijk hersteltraject door banken. Andere signalen zijn de tekortschietende communicatie van banken naar mkb’ers in bijzonder beheertrajecten en de informatieverstrekking over renteopslagen.”

Beperkte financiële expertise
De minister constateert dat de kleinzakelijke klanten vaak over beperkte financiële expertise beschikken en niet altijd de middelen hebben om die expertise in te huren. “In die zin lijken zij op consumenten als zij een financiële dienst of product afnemen en vormen zij een potentieel kwetsbare groep klanten.”
De bescherming van consumenten die in de Wft geldt voor alle financiële producten en diensten, verschilt op grond van Europese sectorale wetgeving voor kleinzakelijke klanten sterk per financieel product en type klant. Dijsselbloem: “De voorgenoemde problemen en signalen doen de vraag rijzen of de Wft voldoende effectieve bescherming biedt (…) en of deze eventueel aangepast dan wel uitgebreid moet worden. Het verruimen van de bescherming van consumenten naar beschermingsbehoeftige kleinzakelijke klanten is een mogelijkheid die in landen om ons heen nadrukkelijker wordt bekeken en waarvoor Europese wet- en regelgeving op nationaal niveau steeds vaker ruimte biedt. “

Geen intentie voor nieuwe regels
In het consultatiedocument nodigt de minister branchegenoten uit om te reageren op vragen over de effectiviteit van de huidige bescherming, de kenmerken van zzp’ers en mkb’ers die aanleiding geven tot minder of meer bescherming en diverse mogelijkheden om het niveau van bescherming aan te passen. “Het is niet mijn intentie om nieuwe regels voor te stellen. Ik neem de eerder benoemde problemen echter wel serieus. Kleinzakelijke klanten zijn in voorkomende gevallen onzorgvuldig behandeld en hebben in sommige gevallen schade geleden.”

Reageer op dit artikel