nieuws

De Unie boos over afschaffen toeslagregeling door Goudse

Branche 2236

De Unie boos over afschaffen toeslagregeling door Goudse

Vakbond De Unie ligt in de clinch met De Goudse over de afschaffing van twee toeslagregelingen voor een deel van de medewerkers. “Een zeer ongebruikelijke actie waardoor De Goudse zich laat kennen als een onbetrouwbare werkgever”, aldus de bond. De twee regelingen stonden al eerder ter discussie, maar zijn tot nu toe gehandhaafd gebleven.

De Goudse wil besparen op de personeelskosten en heeft daarom besloten de zogeheten Wep/wing- en surplusregeling te beëindigen. Dat zijn twee toeslagregelingen voor medewerkers die voorheen werkzaam waren bij Tiel Utrecht, de verzekeraar die in 2001 van ING werd overgenomen. Ongeveer een derde van de circa 500 medewerkers valt onder de ter discussie staande regelingen, die destijds voor de Tiel Utrecht-medewerkers in het leven waren geroepen om verschillen in salarisniveau tussen de twee verzekeraars te compenseren. “Het bestuur heeft besloten de Wep/wing- en de surplusregeling eenzijdig te wijzigen. De Goudse heeft hierover geen afspraken gemaakt met De Unie. In december 2014 heeft De Unie geprotesteerd tegen de eenzijdige beëindiging van de toeslagen op grond van de surplusregeling. Dit protest had succes.” Nu heeft de verzekeraar medewerkers een brief gestuurd waarin opnieuw afschaffing van de regeling wordt aangekondigd.

Niet ingestemd
De Unie heeft aan De Goudse laten weten “dat de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden een negatief gevolg heeft voor de arbeidsverhoudingen. De Goudse wil als verzekeraar een betrouwbare uitstraling hebben. De werknemers mogen dan ook van hun werkgever een betrouwbare opstelling verwachten. Ook heeft De Unie bezwaar gemaakt tegen de suggestie dat De Unie ingestemd zou hebben met de beëindiging van deze arbeidsvoorwaarden. Dit is een volstrekt verkeerde veronderstelling van De Goudse.”

Volgens de bond is De Goudse verder onduidelijk over de mogelijkheden van medewerkers om zich te beroepen op een hardheidsclausule. “De Goudse maakt het onduidelijk door te suggereren dat de hardheidsclausule een bezwaarprocedure is. De bezwaarprocedure is een
algemene extra interne rechtsgang.”

Reageer op dit artikel