nieuws

Adfiz: ‘Risico’s robotadvies onderbelicht’

Branche 1137

Adfiz: ‘Risico’s robotadvies onderbelicht’

Er is in het Wijzigingsbesluit financiele markten te weinig aandacht voor de risico’s van volledig geautomatiseerd advies. Dit stelt brancheorganisatie Adfiz in een reactie op de consultatienota die het ministerie van Financiën heeft laten uitgaan. Adfiz pleit ervoor dat toezichthouders DNB en AFM continu meekijken bij nieuwe ontwikkelingen op dit vlak.

Adfiz erkent in haar reactie dat efficiency, snelheid en 24/7 beschikbaarheid waardevol kunnen zijn, maar stelt tevens dat deze factoren de mens-adviseur niet overbodig maken. “Om inlevingsvermogen en creativiteit in oplossingen mogelijk te houden moeten overheid en markt oog houden voor en ruimte blijven geven aan persoonlijk maatwerkadvies. Zelfwerkzaamheid is mooi, maar we moeten de niet altijd rationele klant ook tegen zichzelf willen beschermen. We vragen daarom oog te houden voor de menselijke factor in fintech-gedreven innovatie en niet blind te geloven in de zegeningen van techniek zonder mensen. De techniek kan juist leiden tot extra behoefte aan persoonlijk advies.”

Geen echte waarborgen
De minister wil met regels voor volledig geautomatiseerd advies waarborgen dat de consument goed beschermd blijft en tegelijkertijd voorkomen dat wet- en regelgeving nieuwe innovatieve dienstverlening belemmert. De voorwaarden hiervoor in het voorgestelde wijzigingsbesluit zijn volgens Adfiz echter erg algemeen en open. “Dat past bij het ongewisse van innovatieve ontwikkelingen, maar biedt geen echte waarborgen. Die waarborgen kun je wel creëren als je de onvoorspelbaarheid van nieuwe ontwikkelingen laat plaatsvinden binnen een gecontroleerde omgeving, waar AFM en DNB continu meekijken. Zorgvuldigheid vereist dat de wetgever geautomatiseerd advies niet zomaar via trial and error in de markt mogelijk maakt.”
In haar reactie plaatst Adfiz verder kanttekeningen bij de voordelen van geautomatiseerd advies en vraag het aandacht voor de risico’s van geautomatiseerd advies, zoals massaschade door verkeerde advies-algoritmes, manipulatie-risico’s en impulsief keuzegedrag van consumenten).

Betaling van beleggingsrekening
Daarnaast heeft de brancheorganisatie gereageerd op het voorstel van minister Dijsselbloem dat financiële dienstverleners die gebruik maken van het MIFID nationaal regime geen betaling meer mogen ontvangen van de klant vanaf zijn beleggingsrekening. Adfiz heeft de minister gevraagd of het verbod wel proportioneel is en of er geen alternatieven zijn. “Mocht de regeling toch doorgezet worden, dan willen we een gelijk speelveld en moet het verbod ook gelden voor beleggingsondernemingen die niet onder de MIFID nationaal regime vrijstelling vallen.”

Gelijk speelveld
Vorige week kwam het Verbond van Verzekeraars al naar buiten met haar reactie op het Wijzigingsbesluit. Het Verbond bepleit een gelijk speelveld voor volledig geautomatiseerd advies en advies door een echte adviseur. Open normen moeten er volgens de verzekeraars voor zorgen dat aanbieders op een efficiënte manier kunnen borgen dat hun (deels) geautomatiseerde adviezen voldoen aan artikel 4:23 Wft.

Reageer op dit artikel