nieuws

Vijf vragen aan Jerry Brouwer: ‘Zelfregulering zou goed zijn voor de verzekeringsmarkt’

Branche 2386

Vijf vragen aan Jerry Brouwer: ‘Zelfregulering zou goed zijn voor de verzekeringsmarkt’

DSI, uitvoerder van zelfregulering voor professionals in de financiële sector, presenteerde deze zomer het jaarverslag over 2015. Het aantal screenings neemt fors toe, maar het aantal registraties neemt daarentegen af. Dat komt door de aangescherpte eisen van onze vernieuwde periodieke toetsing, zegt directeur Jerry Brouwer.

DSI wil zich inzetten, zo staat in het jaarverslag, voor afstand nemen van de ‘low trust society’. Dat is nogal wat.
“Ja. We moeten onszelf daarin niet overschatten, maar ook zeker niet onderschatten. Onze rol is klein, maar belangrijk. Door onze screenings weren we mensen van de markt die er niet horen. Zelfregulering gaat hand in hand met vertrouwen in de sector. We moeten hard aan de bak om te laten zien dat de beleggingssector zelf haar zaken kan blijven regelen. Wij doen dat door middel van drie pijlers: screening, registratie en tucht. Intern noemen we dat onze heilige drie-eenheid.”

Het aantal registraties is gedaald naar 6.000, dat waren er nog ruim 7.000 in 2014. Hoeveel Wft-adviseurs zitten daar bij?
“Die daling heeft te maken met onze vernieuwde periodieke toetsing. De eisen zijn aangescherpt en niet alle geregistreerden konden of wilden daaraan voldoen. Daarnaast is er een krimp in het aantal functionarissen in de branche. Het aantal Wft-adviseurs onder onze geregistreerden is gering. Wij richten ons vooral op de beleggingswereld, met name op professionals bij banken en zelfstandige vermogensbeheerders. Maar er zijn nog steeds zo’n 350 Wft-adviseurs die daarnaast toch de moeite doen voor een DSI-registratie. Dat zijn adviseurs die zich veel bezighouden met vermogensopbouw.”

Het aantal screenings nam in 2015 van 4.200 toe naar 6.600. Hoe kan dat?
“We krijgen steeds meer losse verzoeken van werkgevers, veelal uit de detacheringshoek. De AFM kijkt naar vergunningen en bestuurders, wij naar personen. We onderzoeken de echtheid van diploma’s, we doen een ex-werkgeverscheck, et cetera. Wij zeggen niet tegen een werkgever: deze kandidaat moet je niet aannemen. We leveren onze bevindingen en het is dan aan de werkgever wat hij wil. Fraude gaat vaak over een titeltje erbij, of een vervalst diploma. Ook zien we soms dat een ex-werkgever niet wil tekenen voor goed gedrag, maar ook niet wil zeggen wat zich heeft voorgedaan. Er wordt veel afgedekt in deals. Zodra wij zoiets tegenkomen, start onze tuchtafdeling een onderzoek.”

Europa bemoeit zich steeds meer met de vakbekwaamheidsregels voor de beleggingssector. Wat betekent dat voor DSI?
“Het betekent dat wij steeds meer moeten finetunen. Kijk, wat de overheid doet, hoeven wij niet te doen. Wij zitten er niet voor onszelf. Maar we denken dat we met onze nieuwe periodieke toetsing goed zijn voorgesorteerd voor wat gaat komen en dat zelfregulering nog steeds goed kan werken.”

Hoe kijk je in dat kader naar de verzekeringswereld waar de overheid alle grip heeft op vakbekwaamheid en examinering?
“Ik denk dat het DSI-systeem ook voor de verzekeringswereld goed zou kunnen werken. Wij zijn nu met opleider Lindenhaeghe in gesprek over hun initiatief Erkend, dat het opleiden van financieel adviseurs weer wil terugbrengen naar de sector. Wij hebben geen verstand van hypotheken en verzekeringen, maar kunnen wel de onderliggende structuren leveren voor screening, registratie en tucht. Het zou goed zijn voor de verzekeringsadviesbranche om het zelf te regelen, om aantoonbaar streng voor zichzelf te zijn. Maar de aanvliegroute is lastig: iedereen moet die wettelijke modules voorlopig toch gewoon doen.”

Reageer op dit artikel