nieuws

Verbond van Verzekeraars: lichte daling vertrouwen

Branche 4486

Het vertrouwen van Nederlanders in verzekeraars is met drie punten gedaald ten opzichte van een half jaar geleden. De vertrouwensindex komt daarmee op een stand van -12 in juli 2016. Het Verbond van Verzekeraars maakt zich geen zorgen.

Verbond van Verzekeraars: lichte daling vertrouwen

Het Verbond meldt dat de trend vergelijkbaar is met het dalende vertrouwen in de economie. “Maar dat neemt in dezelfde periode nog meer af, met vijf punten ten opzichte van januari 2016 naar een stand van 2”, aldus het Verbond. Het zijn cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS).

Dalend vertrouwen in de economie
De daling van het vertrouwen in de economie lijkt ook voor een daling te zorgen bij het vertrouwen in verzekeraars, meldt het Verbond. “Voor het eerst sinds januari 2012 neemt het vertrouwen van consumenten in de aanschaf van een duurzaam financieel product, zoals een hypotheek of lijfrente, namelijk niet verder toe. In deze periode liet de vertrouwensindex een gestaag herstel zien van -35 naar -9. Dat het vertrouwen in het laatste half jaar weer afnam wordt ook toegeschreven aan dalende rendementen op beleggingen.”

Het deel van de Nederlanders dat aangeeft dat hun vertrouwen in verzekeraars wél toeneemt noemt positieve persoonlijke ervaringen met hun verzekeraar als reden. Vooral de communicatie door verzekeraars verloopt volgens hen beter. Ook noemen consumenten verbeterde transparantie en meer duidelijkheid in de voorwaarden als positieve voorbeelden.

De vertrouwensindex
Het CVS meet ieder half jaar het vertrouwen van de Nederlandse consument in verzekeraars op basis van zes vragen en gaat hierbij uit van een indexwaarde. De indexwaarde is 0 wanneer het aandeel mensen dat weinig vertrouwen heeft gelijk is aan het aandeel mensen dat veel vertrouwen heeft. Het aandeel mensen dat weinig vertrouwen heeft, blijft ook in juli 2016 groter dan het aandeel mensen dat veel vertrouwen heeft –de score is daarom negatief.

Reageer op dit artikel