nieuws

NVHP kritisch op discussiedocument AFM en DNB

Branche 872

NVHP kritisch op discussiedocument AFM en DNB

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) heeft kritisch gereageerd op het discussiedocument ‘Meer ruimte voor innovatie in de financiële sector’. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben aan marktpartijen gevraagd om te reageren op voorstellen voor een toegankelijker toezichtregiem voor innovatieve financiële diensten. De toezichthouders willen meer ruimte geven aan innovatie, die de concurrentie en efficiëntie in de financiële sector zou moeten bevorderen.

De NVHP geeft aan vanuit een positieve grondhouding te kijken naar de technologische ontwikkelingen op het gebied van advies en bemiddeling van hypotheken. “Tegelijkertijd zijn we van oordeel dat de drijfveer achter deze technologische ontwikkelingen veelvuldig ontstaat uit de wens om tot versnelling van het advies- en bemiddelingstraject te komen. De kwaliteit van het advies moet voldoende bewaakt worden, zodat het voor de klant op het vereiste niveau blijft”, aldus de NVHP.

Onderscheid minder duidelijk
Stimulering van innovatie en verlaging van de kosten van het advies- en bemiddelingstraject mogen volgens de NVHP geen doel op zich zijn. “Wij pleiten ervoor dat ontwikkelingen op dit gebied niet alleen procedureel, maar ook inhoudelijk voortdurend worden getoetst aan de vraag of de consument uiteindelijk een voor hem (beter) passende hypotheek afsluit.” De NVHP constateert ook dat de opkomst van nieuwe technologische toepassingen leidt tot een minder scherp onderscheid tussen advies, advies op maat en execution only. “Op zich zelf is dit al een ongewenst gevolg van de snelle en brede introductie van innovatieve bedieningsconcepten”, zegt de NVHP. “Nog ernstiger is het dat, onder invloed van nieuwe bedieningsconcepten, het onderscheid tussen advies en bemiddeling voor de consument steeds minder duidelijk wordt.”

De NVHP pleit er in een brief aan de toezichthouders voor om bij de verdere stimulering van innovatie binnen de financiële sector extra aandacht te besteden aan de vraag of binnen het nieuwe concept de consument voldoende wordt geattendeerd op de vraag of het bedieningsconcept wel of geen (onafhankelijk) advies inhoudt.

Handhaving van kennis en ervaring
Stimulering van ontwikkelingen op het gebied van innovatie en fintech met betrekking tot hypotheekadvies moeten volgens de NVHP samen gaan met versterkte aandacht voor en verscherpte handhaving van de doelstellingen van de kennis- en ervaringstoets. “De betrokken partijen moeten goed kunnen inschatten of de betreffende klant in staat is om de hypotheek zonder advies aan te schaffen. Wij constateren namelijk dat veel innovaties op het gebied van hypotheken gebaseerd zijn op een groeiende mate van zelfwerkzaamheid van de consument.”

Andere relatie
Traditioneel is er volgens de NVHP op het gebied van hypotheken sprake van een langdurige relatie tussen geldverstrekker en consument. “We zien dat, mede als gevolg van technologische invloeden, dit beeld snel verandert”, aldus de vereniging. “Er zijn partijen opgekomen waarbij het voor de consument niet altijd duidelijk is wie de feitelijke geldverstrekker is. Maar ook bij traditionele partijen is te zien dat hypotheken of leningen steeds vaker worden doorverkocht. Deze ontwikkelingen leiden er toe dat de relatie verandert en er een ander type geldverstrekker op de markt komt. Geldverstrekkers die andere normen en een andere beleggingshorizon hebben dan de traditionele geldverstrekkers.” Daar moet volgens de NVHP voor gewaakt worden.

 

Reageer op dit artikel